PKK’nin Şengal’deki misyonu Şengal’i Gazzeleştirmektir

2. Bölüm: PKK’nin Şengal’deki misyonu Şengal’i Gazzeleştirmektir, Ezidi, Hamas, Haşdi Şabi; Kemalizm, Aleviler, Dersim, Yarsanlar, Lorlar, iran Türkiye, asimilasyon

Çözülemeyen Şengal meselesinin arkasında Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi mi var?

  1. Bölüm: PKK’nin Şengal’deki misyonu Şengal’i Gazzeleştirmektir

Musul, Rakka gibi IŞİD tarafından işgal edilen kocaman şehirler bile yeniden kurulup,  hayat normalleşirken küçük bir yer olan Şengal’de durumun normalleşmemesinin nedeni elbette ki bir önceki bölümde izah ettiğimiz stratejik pozisyonu ile ilgilidir.

Şengal, Ortadoğu’nun sınır ve yol hatları için yapılan pazarlıklarda vekalet savaşının yürütüldüğü bir alan olmaktadır. Şengal topraklarının her yeri delik deşik edilmiş, PKK Şengal dağı ve sınırda büyük tüneller kazarak Şengal’i savaş meydanı yapmanın hazırlığını yapmıştır. Eğer Şengal anlaşması uygulanmaz ve uluslararası düzeyde kabul edilir meşru ve yasal bir yönetim olmazsa Şengal Gazzeleşecektir.  Şengal halkı tıpkı Gazzeliler gibi tekrar yollara düşecek, göç edecek ve yeni bir savaş travması yaşayacaktır.

Şengal’in vekalet savaşıları meydanı olmasında misyon yüklenen örgütlerden biri de PKK’dir. PKK,  2000’lerden sonra, özellikle de 2012 yılındaki Arap baharı denen süreçte vekalet savaşlarında kullanılan paramiliter bir güce dönüşmüştür. PKK’nin Şengal’deki varlığı Ezidilere olan ideolojik ilgisi, ruhsal yakınlıkla  değil paramilet bir güç olarak aldığı görev ile ilgilidir.

Bağdat görüşmeleri ve Haşdi Şabileşme

PKK’nin 2014 yılında Xanaqin-Germiyan-Kerkük-Mahmur-Şengal hattına yerleşmesi-yerleştirilmesi İran’ın garantörlüğünde Irak-Şii hükümeti ve güçleri ile yapılan anlaşmanın sonucudur.  Bu bir araya geliş Kasım Süleymani’nin sponsorluğunda gerçekleşmiştir. PKK o tarihten beri Güney Kürdistan içinde İran ve Bağdat lehine ve Kürdistan Bölgesi aleyhine düşmanlık  üzerinden kurgulamıştır.

 O dönemki Nuri Malik ve daha sonra Haydar Abadi yönetimleri ile PKK adına Sabri Ok ve Rıza Atun görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin gerçeği önemli ve araştırılması gereken konulardır. Buna göre PKK’nin Germiyan, Kerkük, Mahmur ve Şengal’de eğiteceği güçlere ileride resmi bir statü kazandırmak için Haşdi Şabi çatısı altında toplama güvencesi verilmiştir. PKK’nin “Hêza  Parastina Başur” adı altında örgütlediği yapıların tümü aslında Haşdi Şabi için eğitilmiş yapılardır. Bu proje Şengal’de YBŞ adı ile organize edilmiştir.

Ezidi ve Müslüman Kürtlere karşı PKK ve Saddam’ın özel savaşı

Ezidiler dini kitapları Kürtçe, duaları Kürtçe olan bir topluluktur. Her Ezidinin ana dili Kürtçedir. Ezidilik Kürtlüğün en orijinal halidir. Bu kadar net gerçeğe rağmen Ezidiliği Kürtlüktün koparmak için Bağdat ve Erivan merkezli çalışmalar yürütülmektedir.

Saddam Ezidileri Kürtlük ve Kürdistan’dan uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Ezidileri ve Müslüman Kürtleri birbirine kışkırtan ince bir siyaset izledi. Şengal’deki Ezidilerin yoksulluğundan faydalanarak Şengal’de kendisine bağlı bir iki kabileyi öne çıkardı. Saddam, Hewler ve Süleymaniye gibi merkezlerde Ezidileri kullanıyordu. Bunun da bilinçli bir biçimde görünür kılıyordu. Bu biçimde Müslüman Kürtleri Ezidilere düşman etmeye çabalıyordu. Bu biçimde Kürt toplumu içinde çatlak yaratmak istiyordu.

Şimdi benzer komplo PKK eli ile Müslüman Kürtler ve Ezidi Kürtlere karşı yürütülüyor. PKK Şengal’de “Behdinilerin hepsi dincidir, Barzaniler melledir, tüm KDP’liler namaz kılıyor, Ezidilerin elinden su içmiyorlar, KDP’liler IŞİD gibidir” biçiminde propaganda yapıyor. Ayrıca Ezidileri sürekli olarak TV’ye çıkarıp “Biz Iraklıyız, Şengal ıraktır, peşmerge bizi sattı” gibi sözleri söyletiyor. Tüm bunlar aslında Müslüman ve Ezidi Kürtlere karşı uygulanan bir özel savaştır.

Aleviliğin Kemalistleşmesi ve Ezidilerin Iraklılaşması aynıdır

Kürdistan’ı sömüren yapılar Kürtlerin geçmişten gelen kadim inançlarını manipüle ederek Kürtlükten koparmak için çabalamıştır. İran devleti Yarsanlar üzerinde ve Lor Kürtleri üzerinde benzer bir uygulamayı devreye koymuştur. Türk devleti de Alevileri Kürtlükten koparmaya hatta Kemalistleşmeye çalışmıştır. Türk devleti katlettiği Dersimli Kürtleri zaman içinde Kürtlükten koparmış ve hatta Kemalizme angaje etmiştir.  Seyit Rıza’nın Kürdistani amaçlı çıkışı bile artık sahiplenilmemekte Alevilik-Kürtlük ayrı kabul edilmektedir. Alevilerin Kemalistleşmesi hem Alevi hem de Kürt kimliğindeki manipülasyon-asimilasyon-yozlaşmanın düzeyini gösterir. Aleviler Mustafa Kemal eli ile katledildiler, Kemalist yapılmaya çalışıldılar. Bu kendi celladına âşık olmaktır. Ezidilerin de Iraklılaşması, Sünni -Arap Iraklılara teslim olması kendi celladına aşık olmasıdır.

Ezidiler Irak devletinin korucusu-cahşı haline getiriliyor

PKK’nin Şengal’deki varlığı Irak devletinin Şengal üzerindeki sömürgeci politikalarını maskelemektedir.  Özünde diye biliriz ki Ezidilerin PKK eli ile bu biçimde Haşdi Şabileşmesi  koruculaşmaktır. PKK’nin demokrasi, öz yönetim, özerklik vb söylemlerinin ardında yatan tek gerçek vardır: PKK Ezidileri Irak devletinin cahşı haline getiriyor.

 PKK’nin YBŞ örgütlenmesi Ezidilerin tarihindeki en büyük cahş hareketidir. Bu da son iki yüz yıl içinde Ezidilere yapılan en büyük kötülüktür, fermandan daha beter bir yok oluştur.

Yoksul ve Şengal’deki 3 Ağustos 2013 yılındaki katliamın travması altındaki Şengalliler hem Irak hem de PKK için ucuz ve kolay asker olarak kullanılıyorlar.

PKK için bulunmaz nimet: Şengal

PKK Şengal’den büyük maddi ve stratejik kazanımlar elde etmiştir. Bir yandan Şengal’i Kürdistan’dan koparma görevi karşılığında Bağdat’tan hava alanını kullanma, silah, para vb yardımlar vb birçok imtiyaz elde etti. Ayrıca Şengal’in kendisi de PKK tarafından çok yönlü sömürülüyor.

Medya Savunma alanı dediği Behdinan’dan Kandil’e kadar bölgede artık geri cephe çalışması yapamayan PKK buraların yerine Süleymaniye kırsalı ile Şengal’i koymuştur. Şengal bir zamanlar ki Zap’taki askeri çalışmaların merkezi rolü oynuyor.  Ezidilere ait kimlikleri kullanarak Irak Musul-Bağdat-Mahmur ve Kerkük hattını kullanıyorlar.  Bu kimliği kullanarak Kürdistan Bölgesi’nde de pek çok restoran ve işletmeye kendi kadrolarının istihbarat üyesi olarak yerleştirdi. Alanda büyük silah kaçakçılığı yapılıyor.

 PKK ayrıca Şengal üzerinden silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Daha önce Arap gazeteciler PKK’nin Sinune’de kenevir yetiştiğini belgelemişti. Yani PKK Şengali bulunmaz bir nimet olarak kullanıyor.

Şengal PKK’nin yeni tünel merkezi ve Kürtlerin Gazze’si

Şengal dağı ve Rojava arasında yer altında büyük tüneller yapıldığı yönünde gelen bilgiler var. Son dönem de ise Şengal şehri ve özellikle de Sinune ve Xanesor kasabasında tüneller yapıyor. PKK Şengal’de ki yaklaşık 40 kadar evin bazılarına el koyarak bazılarına da para vererek alıyor. Bu evlerin içinde delici ve kırıcı özelliği olan hiltilerle tüneller açılıyor. Bazılarında evler birbirine bağlanıyor.

Aslında Şengal’i PKK için bulunmaz nimet haline getiren en önemli şey bu tünellerdir. Çünkü PKK tarihi boyunca halkı aktif olarak savaşa katacağı bir imkan arıyor. Kobani ve Rojava’da da şehirleri tünellerle donatmaya çalıştılar. Efrin, Serekaniye gibi yerlerde başarılı olmadılar. Kuzey Kürdistan’daki hendek savaşlarında da halk canlı kalkan olmayı kabul etmedi. Sonuç hem Rojava hem de Kuzey’de hüsrandı. Şimdi ise Şengal halkı kendi içinde yeteri kadar örgütlü ve PKK konusunda bilinçli olmadığı için daha kullanışlı duruyor. Bunun için Şengalliler PKK tarafından  canlı kalkan olarak kullanılma tehlikesi ile yüz yüze. Yani Şengal halkı Gazze gibi ola bilir.

Türkiye PKK’nin Şengal’deki varlığını ne diyor?

PKK’nin şu anda Şengal’deki varlığı Irak devletinin lehine gibi görünüyor. Fakat durum tam olarak böyle değildir. Türk devleti de Şengal’deki PKK varlığından rahatsız değildir. Çünkü PKK’nin bu alanda olması Türk devletinin Şengal’i işgal etmesi de dahil Türk devletine çok yönlü söz söyleme imkan vermektedir. Yani PKK Şengal’de oldukça Türk devleti Şengal’i alma imkanına sahiptir. Özellikle de Abdullah Öcalan’ın misyonu bu konuda önemlidir.

PKK yıllarca Efrin’i Türk devletine mezar edeceğiz dedikten sonra İmralı’dan gelen talimat ile 24 saat içinde Efrin’den çekildi. Öcalan’ın uydurduğu Eşme Ruhu diye bir kavramla Süleyman Şah’ın cenazesi Kobani’de Türk askerlerinin sırtında sağa sola götürüldü. Yarın öbür gün Türk devleti istediği ve gerektiği zaman Öcalan’ı konuşturduğunda PKK buraları Türk devletine de vere bilir.

Şengal Gazzeleştiriliyor

Evet PKK şu anda Şengal’de Irak devletinin çıkarlarını korumaktadır, fakat yarın Öcalan’ın tek ıslığı ile durum değişe bilir. Tüm bu kara düzen oyunların içinde Şengal halkına düşen de ancak ve ancak Gazze halkı gibi olmaktır.

Hamas için Gazze halkı sadece örgütlerini meşrulaştıran ve canlık kalkan olarak kullandıkları bir çıkar aracıdır. Gazzelilerin hayatı, özgürlüğü ve yaşam kalitesi Hamas’ın umurunda olmamıştır. İran ve bölge güçlerinin ajandasına göre Gazze bir savaş meydanı yapılmış. Hastanelerin, okulların ve binaların altındaki tüneller nedeni ile Gazze ve Gazzeliler yıkım yaşamıştır.
Hamas’ın Gazze ve Gazzelilere yaklaşımı ne kadar çıkarcı, istismarcı ve acımasızsa PKK’nin de Şengal’e yaklaşımı aynı oranda istismarcıdır. Gazzeliler Hamas ve İsrail’in savaşında kurban olmuştur. Şimdi de Şengal Irak-İran-Türkiye savaşında vekalet örgüt olan PKK’nin kurbanı olmaya doğru sürükleniyor.

PKK’nin konuşturduğu birkaç tip çıkıp “Şengalliler Önder Öcalan’ın özgürlüğünü istiyor, biz Iraklıyız vb” sözler söylüyor. Bu sözlerin Şengalin geçmiş yaralarının sarılmasına tek bir faydası yoktur. Sadece Şengal’in savaş meydanı olmasını getirir.

Ezidiler yüzlerini Kürdistan’a dönmedikleri sürece vekalet savaşlarında bir Şengal bir meydan olacaktır. Ezidi ileri gelenleri, Ezidi aydınlar ve Şengal halkı Şengal’i Gazzeleştirme oyunun görmeli ve karşı koymalıdır.

  1. bölüme şu linkten ulaşa bilirsiniz

Çözülemeyen Şengal meselesinin arkasında Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi mi var?

Diğer Haberler