Leyla Qasim…

Leyla Qasim… PKK, Süleyman Akkoyun

Kendi kültüründen, tarihinden kopanlar, yaşadığı toplumun sorunlarına sırt çevirenler kaçınılmaz olarak kendi toplumunun değerlerine de yabancılaşırlar. Bu yabancılaşma her alanda olduğu gibi “kahramanları” da dışarıda aramaya sevk eder insanları.

Kürd politik çevrelerinin (Özellikle PKK. Her ne kadar Kürd hareketi tartışmalı olsa da, ‘ki bize göre söylem ve eylemleriyle bir Kürd hareketi değildir; devletin piyasaya sürdüğü taşeron bir çetedir’ en azından Kürd hareketi olduğunu iddia ediyor ve bazı kesimlerce de böyle görülüyor) yücelttiği, sahiplendiği ve saygıyla andığı birçok insanın Kürd/Kürdistan davasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Dahası bazıları özellikle Kürd/Kürdistan düşmanlığı yapan sömürgecilerle de içli dışlıdır; Chavez gibi…

Şüphesiz ki politik yapıların evrensel değerlere sahip çıkması gerekiyor ama bu sahiplenmede gerçekten evrensel özellikler kriter alınmalıdır. Ayrıca evrensel olana sahip çıkmak yerel değerlere sırt çevirmeyi asla gerektirmiyor. Aksine evrensel ile yerel arasında kopmaz bir bağ vardır ve birini diğerine feda etmek gerekmiyor. Şüphesiz ki her halkın önceliği var ve bu önceliğe uygun davranmayanların “evrensellik” iddiası inandırıcı olamaz.

Sömürge Kürdistan’ın ulusal sorununa, önceliğine sahip çıkmayanlar ne evrensel düşünebilirler ne de başka halkları özgürleştirebilirler. Kendi toplumunun önceliğine ve değerlerine sahip çıkmak, evrensel olan ile bağ kurmanın ilk adımıdır ve de zorunlu koşuludur.

Yerel olanın önceliği evrensel olanı dışlamıyor, aksine onun bir parçasıdır. Her ne kadar evrensel olan kuşatıcı, kapsayıcı olsa da, yerel olan önceliklidir ve evrensel olanla buluşmanın zorunlu ilk adımıdır.

Bu nedenle hiçbir komplekse kapılmadan Kürdlerin ulusal sorununa öncelik vermek, bununla bağlantılı olarak Kürdistan davası için yaşamını yitirenleri öncelikle sahiplenip anmak gerekiyor. Ancak o zaman evrensel değerlere sahip çıkmak anlamlı ve samimi olur.

Baskıya, zulme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı olan her insanın tereddüt etmeden sahipleneceği ve saygı duyacağı bir Kürdistan değeri olan Leyla Qasim, 12 Mayıs 1974 yılında kanlı BAAS rejimi tarafından idam edildi.

Leyla Qasim; direngenliği, kararlılığı ve haksızlıklara, cellâtlara karşı onurlu duruşuyla sadece Kürdistani bir değer olmakla kalmıyor aynı zamanda evrensel bir değer olarak insanlık ve mücadele tarihindeki yerini alıyor.

Bu özelliklerinden dolayı sadece Kürdler/Kürdistanlılar değil, ben insanım diyebilen herkesin sahip çıkması gereken bir değerdir Leyla Qasim.

Leyla Qasim’i bir kez daha saygıyla anarken, onun bağımsızlık ve özgürlük aşkını, sömürgeciler karşısındaki onurlu duruşunu yaşatmayı; bıraktığı bu onurlu mirası gelecek kuşaklara taşımayı  tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz…

Diğer Haberler