Utanmaz “Aydın”lar!

Utanmaz “Aydın”lar! Süleyyman Akkoyun

Aydın;Bilgi birikimiyle, kavramsal düşünmesiyle ve sistemlere/tekçi yapılara karşı özgürlükçü tutumlarıyla bilinirler. Partiler üstü konumlarıyla her zaman siyasetçilerle aralarına bir mesafe koyan ve yönlendirilmeyi/yönetilmeyi asla kabul etmeyen aydınlar, gerçekleri kaygısızca dillendirirler; gücün veya siyasi bir yapının sözcülüğüne soyunmayan, aksine bundan özellikle kaçınan aydınlar, yaşadıkları toplumun varoluş sorunlarının sözcülüğünü yaparlar. Her koşulda toplumdan ve toplumsal özgürlüklerden yana olan aydınlar, bu tutumlarından dolayı sürekli devlet ve topluma yön veren siyasi partilerle karşı karşıya kalırlar. Bağımsız ve Bağlantısız kişilikleriyle aydınlar, siyasetin üzerinde bir nevi vicdan ve denetim işlevi görürler. Bu konumlarından dolayı aydınlar, politikacılar tarafından genelde dışlanırlar ve sevilmezler…

Türkiye’de ise “aydın”, evrensel aydın tanımı ve konumuna tam bir karşıtlık içeriyor. Devletin temel felsefesine dokunmadan, devletin çıkarlarını incelikli tarzda savunan ve bazı yüzeysel olumsuzlukları eleştirerek gerçek sorunların görülmesine/eleştirilmesine engel olan, soyut (Demokrasi/Eşitlik/Özgürlük v.s.) ve kulağa hoş gelen bazı kavramları dillendirenlere Türkiye’de “aydın” deniliyor. Bu “aydınlar”, devletten nemalanarak birer memur gibi iş görürken, gerçekte sayısı çok az olan (İsmail Beşikçi hocam gibi) aydınlar ise ya “hain” ilan edilir ya da sesi kısılarak etkili olması engellenir.

Türkiye’de geçerli “aydın” tipi olduğu gibi Kuzey Kürdistan’da da kabul görmüş durumda. Hatta biraz daha kabalaşmış hali ile. Neredeyse “okur-yazar” olan herkes kendisini “aydın” sanıyor. Güce tapan, güç karşısında ezilen ve kişiliğini güce teslim edenler en çok “aydın” sıfatını kullanıyor Kuzey Kürdistan’da…

Kuzey Kürdistan’da “aydın” diye geçinenlerin temel bazı özelliklerini sayacak olursak;

a- Ya devlete, ya da PKK’ye yalakalık yaparlar; genelde de PKK’ye…

b- Eleştirinin önünü kesmek için eleştiriyormuş gibi yapıyorlar.

c- Kişi olarak bir hiçtirler ve kimse tarafından ciddiye alınmazlar; ciddiye alınmak için, sık sık “bir kurum” adı altında toplanırlar veya bir “inisiyatif” kurarlar; ısrarla “birlik zamanıdır” diyerek dikkate alınmak için çırpınırlar; durmadan çağrı yaparlar ve imza kampanyaları düzenlerler…

d- PKK sorgulanmaya başladığında bir fırsat bulup “bütün Kürdler kardeştir ve birlik olmalılar” yaygarasıyla sorgulamanın önüne geçmek isterler.

e- Ara dönemlerde cılız da olsa PKK’yi eleştirirler; seçim yaklaştığında “birlik” hikayeleri okurlar; bir sandalye kapan kırk yıllık Apocu kesilir, sandalye kapamayanlar tekrar başa dönerek eleştiriyormuş gibi yaparlar.

f- Bir televizyona çıkmak için kırk takla atarlar.

g- Kendilerinden söz edilsin veya bir yazıları yayınlansın diye yırtınırlar.

h- Defalarca kovuldukları veya “hain/ajan” ilan edildikleri halde, durmadan PKK’ye dalkavukluk yaparak af edilmeyi ve dergaha kabul edilmeyi beklerler.

i- Kişilik olarak bittikleri için her gün yeni bir söylemle dikkat çekmeye çalışırlar; yalanlarını/yanlışlarını önemsemezler.

j- Eskiler çok yıprandığı için yeni girişimlerde hep yeni birkaç ismi yanlarına alarak imaj tazelerler…

Kuzey Kürdistan’da “aydın” diye geçinenler ile ilgili olarak daha birçok olumsuzluk sıralanabilir kuşkusuz. Ancak sayılan özellikler ne kadar ciddi bir ahlaki ve kişilik sorunu yaşadıklarını anlamaya yetiyor.

Hangi cüretle kendilerine “aydın” dediklerini bilmiyoruz; ama soytarıdan aydın olamayacağını insanlar biliyor artık…

Süleyman Akkoyun

Diğer Haberler