Şengalde Tampon Bölge İhaneti

Şengalde Tampon Bölge İhaneti, PKK sömürgecilk, Özerk Yönetim

 Sömürgeci devletlerin işgalci konumlarını kalıcı hale getirmek ve Kürdistan’ı parçalayan/bölen yapay sınırları kalıcılaştırmak için ortaklaştıkları en önemli konu “Tampon Bölge”dir.

 “Tampon Bölge”, Kürdistan’ı bölen yapay sınırları kalıcılaştırmayı ve dört parça arasındaki etkileşimi engelleyerek Kürdlerin ulus olma özelliklerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Devamında ise Kürdleri dört parçada “azınlık” konumuna düşürerek devletleşmelerini sonsuza dek engellemeyi amaçlayan sömürgeci devletlerin ortak ve insanlık dışı bir projesidir. Bu kirli projeyi hayata geçirmekte zorlanan sömürgeci devletler, “Kürdler” eliyle bu kirli planı hayata geçirmeye çalışıyorlar. PKK’nin varlık nedeni bu kirli planın hayata geçirilmesidir. Yani Kürdleri ve Kürdistan’ı parçalayarak ulus olma özelliklerini ortadan kaldırmaktır.

PKK’nin tüm sömürgeci devletlerin istihbarat örgütleriyle içli dışlı olmasının nedeni de, (sömürgecilerin çelişkileri ve çatışmaları ne kadar keskin olursa olsun) sömürgeci devletlerin ortak amacı olan “Tampon Bölge” için kullanışlı bir taşeron/araç olmasıdır. Kuzey Kürdistan için kullanılan “Demokratik Özerklik” söyleminin pratikte karşılık geldiği şey Tampon Bölge idi. Ne yazık ki bu oyun görülmedi veya görülmek istenmedi. Güneybatı Kürdistan’da “Kanton” adıyla Tampon Bölge düşüncesi hayata geçirilirken de kimse fark etmedi/etmek istemedi. Ancak PKK’nin “Şengal Özerk olmalı” söylemi hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde amacın “Tampon Bölge” olduğunu göstermiş oldu. Kürdistan’ın bir parçasını Kürdlere karşı “özerk” bir statüyle yönetilmesini istemenin başka hiçbir açıklaması yoktur ve kimsenin de ‘PKK misyonuna dair’ farklı şeyler söyleme olanağı kalmamıştır.

 PKK ve diğer entegrasyoncular çok net olarak ‘Kürdlerin devletleşmesini engellemek için Kürdlerle savaşmayı’ dayatıyorlar. Gelinen aşamada “yapıcılık” veya “kardeş kavgası istemiyoruz” söylemleri sadece iyi niyetli söylemler olmaktan öte bir anlam ifade etmiyor. Çünkü PKK, Kürdlerle savaşmak veya Kürdlerin devletleşme koşullarını ebediyen ortadan kaldırmak gibi iki ölümcül seçenek dışında hiçbir seçenek bırakmadı.

Kürdler, Kürdistan’ın bağımsızlığına engel olan herkesle savaşmak zorundadır ve bu zorunluluk dışında seçenek bırakmayanlar asla “kardeş” olamazlar. Artık bu gerçeği herkesin görmesi veya sonsuza dek kölelik ya da taşeronlarla hesaplaşma noktasında tercih yapması kaçınılmazdır… Bugün “Şengal Özerk olmalı” söyleminden sonra amacın “Tampon Bölge” olduğu kesinleşmiş durumdadır…

Süleyman Akkoyun

Diğer Haberler