PKK’nin petrol dosyası 1. Bölüm

PKK’nin petrol dosyası 1. Bölüm: Uruktan Irak'a ihanet ve Kürdistan enerjisinin çekiciliği, PKK; Gılgamış, Kürt ihaneti, PKK, Kerkük, Maliki, Sedir Ormanları, Zagroslar, Paris Tahkim Mahkemesinin kararı, Bağdat Kürdistan petrol, Kerkük, Şengal,
  1. Bölüm: Uruk’tan Irak’a Enkidular, ihanet ve Kürdistan enerjisinin çekiciliği

 

Kürdistan’daki petrol ve doğal gaz rezervi Kürdistan’daki sömürgeci İran, Irak, Suriye ve Türkiye gibi devletlerin büyük dikkatini çektiği kadar dünyanın da ilgisini çekiyor.
Kürdistan petrolleri ve aslında hala açığa çıkarılmamış yer altı zenginlikleri Kürdistan’ın dünü, bugünü ve geleceği üzerinde büyük etkilidir. Çünkü Kürdistan kendini yönetmenin temel ayaklarından olan ekonomik gücünü yaratabilecek ekonomik kapasiteye sahiptir.

20.yüzyılın başındaki Lozan anlaşması ile bölünen Kürdistan’ın çizilen haritalarında Kürtlerin o zaman farkında olmadığı enerji rezervinin büyük etkisi vardı. 21. Yüzyılın başından beri devam eden aktif çatışmalı süreçlerinde konu ile bağlantısı vardı. Özellikle Kürdistan Bölgesi’ndeki IŞİD saldırılarının, çözülemeyen Şengal sorununu Şengal’deki açıklanmayan enerji rezervi, Irak Federal mahkeme kararlarının ve dönem dönem yayınlanan bazı raporların ardında yatanın temel nedenin de yine Kürdistan’ın ekonomik kendini yönetme kapasitesine yapılan saldırı olarak algılamak yanlış olmayacaktır.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol satarak gelirini kullanabilme yeteneği ve özgüveni birçok çevrede rahatsızlık yaratmaktadır. Çünkü hem ekonomik hem siyasal hem de psiko-sosyal açıdan Kürtlerin “kendi kendini yöneteme- yönetebilme” amacını güçlendirmektedir.

25 Mart Cumartesi günü açıklanan Kürdistan Bölgesi’nden Ceyhan limanına ham petrol ihracına ilişkin Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi’nin petrol akışını durduran kararı bu belirttiğimiz kararı da Kürdistan’ın sınırlandırılması ile ilişkilidir. Bu sadece ekonomik olarak teslim alma baskısı değildir ve sadece siyasi lidereler karşı da yapılmamıştır. Ayrıca Kürt milletine karşı psikolojik baskı yapma, özgüvensizlik geliştirme gibi derinde yatan bir özel savaş amacı da taşımaktadır.

Anti -Kürdistani cephe diye bileceğimiz bu siyasetin her zaman olduğu gibi bir de Kürt ortakları-hainleri de vardır. Kürdistan’a ekonomik baskıyı Kürtler nezdinde normalleştirip, bir demokrasi mücadelesi gibi göstermeye çalışan bu Kürt hainlerinin başında da PKK gelmektedir. PKK günlerdir medyasında Paris Tahkim Mahkemesi’nin kararının ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatıp, Kürdistan Bölgesi ve siyasetçilerinin kaybettiğini söylemektedir.

 Yani PKK Bağdat’taki Araplar Erbil’deki Kürdistan petrolünün parasını yemiyor diye kıyamet koparmaktadır. PKK için çağdaş Enkidu demek yanlış değildir.

Enkidu’nun Gilgamış sevgisi ve Humbava’nın direnişi

Gılgamış destanı tarihteki ilk yazılı destandır hatta ilk yazılı Kürt destanıdır. Gılgamış Destanı, Kürt şair Sin Leqe Uninni tarafından Kürtlerin ilk atalarından Kassit dilinde yazılmıştır. Destan’ın MÖ önce 2000 yılında geçitiği yönünde görüşler vardı. Yani dört bin yıl önce yazılan bu hikaye günümüze ışık tutar.

  Destan’ın geçtiği bölge bugünün Zagros dağlarının Destan Uruk (yani aslında bugünün Irak’ının) Kürtlerin bölgesi Zagros’ları ele geçirmek için yaptıklarını anlatır. Çünkü Zagroslar’da büyük ormanlar ve sedir ağaçları bulunmaktadır. Uruk bu zenginliği ele geçirmek ister. Tıpkı bugün ki Kürdistan petrollerini ele geçirmek istediği gibi.

Uruk kralı Gilgamış buralara bir sefer düzenler ve burada Enkidu adlı birini tutuklar. Enkidu Gilgamış tarafından eğitilir.  Tarihi veriler bize Enkidu’nun Kürt olduğunu gösteriyor. Enkidu Gilgameşle dost olur ve onun Kürtlerin ülkesine yaptığı sefere öncülük eder, zenginlikleri ele geçirmesini sağlar.

Burada ki ormanın bir bekçisi vardır: Humbaba.  Gılgamış Humbaba’dan korkar, Enkidu derki “Biz birlik olduktan sonra hiçbir şey korkutmaz beni, biz herkesi yeneceğiz” Nihayet hile ile Humbaba’yı yakalarlar. Aslında Gilgamış Humbaba’yı öldürmek istemez. Ama Enkidu Humbaba’nın ileride sorun çıkaracağını söyler ve Gilgameşi ikna etmek için dil döker. Sonunda Humbaba öldürülür.

Yani Enkidu tarihte ilk bildiğimiz ilk haindir. Düşmanlara öncülük yaparak onları Kürdistan toprağını ve zenginliğini ele geçirmesi için çaba harcar. Tıpkı PKK gibi.

PKK’nin Bağdat ilişkileri ve asıl plan

2004 yılında Güney Kürdistan’ın Kürdistan bölgesi olarak meşrulaşması bölgede sömürgeciler ve bazı uluslararası unsurlar tarafından kaygı ile izlendi. Bu oluşumun güçlenmesi ve diğer parçalardaki Kürtlere esin, ilham, moral ve destek olmasını engellemek için de harekete geçildi.  İdeolojik, politik, ekonomik bir dizi anti-Kürdistani siyaset hayata geçirildi.  Kürdistan petrollerinin bloke edilmesi işte bu sürecin bir parçasıdır.

2014 yılında Irak başbakanı olan aşırı İran yanlısı, Şii politikacı Nuri Maliki Kürdistan Bölgesinin maaşlarını kesme kararı aldı. Irak Anayasasına rağmen alınan bu karar planlı bir karardı. Kürdistan Bölgesi sürece hazırlıksız yakalandı, maaş ödemeleri ve idari işler durdu üzerinden iki ay geçmeden IŞİD’in Kürdistan Bölgesine saldırısı başladı. Kürdistan Bölgesi IŞİD’e karşı mücadeleyi ve idari sistem çarkının devamını kendi ekonomik gücü ile sağladı. Eğer Kürdistan bunu yapmamış kendi ekonomik gücü olmamış olsaydı şimdi Kürdistan’ın başkenti Erbil ya Musul gibi yıkılmış olacaktı ya da Irak ordusu Erbil’de oturmuş olacaktı. Kürdistan kendini Peşmergesi, siyasetçileri ve ekonomisi ile korudu.

PKK Kürdistan tarihinin en örgütlü ihanet harekedir

Irak’taki Anti-Kürdistani siyaset ağı Erbil’in yıkılmayacağını görünce kaleyi içten fethetmeyi kafaya koydu. Bağdat’ın Kürdistanı zayıf düşürme, kuşatma, şantaj yapma, teslim alma projesinin başladığı 2014 yılı ile PKK’nin Bağdat’la diplomatik ilişki atağı geliştirmesi aynı döneme denk gelmiştir. Yani PKK Kürdistan karşıtı mücadele için sahneye sürülmüştür. PKK’nin silahlı güçlerine 2014 Ağustos’unda Kerkük’e götüren de 2017 16 Ekim’inde çıkaranda bu anti-Kürdistani cephedir. Şengal’e gidişi ve hala kalışı da Bağdat’taki bu Kürdistan karşıtı güçler tarafından yapılmıştır.
Bugün PKK’nin Şengal’in Kürdistan’dan koparılarak Bağdat’a bağlanması ve Kürdistan petrolünün Bağdat’a geçmesi için Bağdat’tan daha fazla uğraşması da aynı çerçevededir. Kürdistan Bölgesi petrolü ile bu kadar ilgili olan PKK’nin Kuzey Kürdistan’daki petrol dosyası şu gerçeği bize gösterecektir: PKK, Kürdistan tarihinin en örgütlü ihanet hareketidir.

  1. Bölüm: Kuzey Kürdistan petrolleri ve PKK’nin 40 yıllık tutumu

Diğer Haberler