Abdullah Öcalan ve Kadın meselesinde bir taslak çalışması

Abdullah Öcalan ve Kadın meselesinde bir taslak çalışması, PKK'de kadın, Cemil Bayık, Rıza Altun
  1. Bölüm: PKK Kadın tarihini tahrif etmiştir

Abdullah Öcalan ve kadınlarla ilişkisi ve kadınlara karşı pozisyonu birçok açıdan incelemeye değer bir konudur. Şu ana değin bu mesele üzerinde yeteri kadar derinlikli ve meselenin gerçeğini ortaya koyan çok az çalışma yapılmıştır. Elinizdeki çalışma aslında Öcalan ve Kadın meselesini inceleyen ana bir çalışma değildir. Daha çok bir taslak metindir. Özellikle de tarihi bilgilerin kaybolmaması, isimlerin unutulmaması, olayların gizlenmemesi için bir çeşit bilgilerin derlendiği, toplanan arşivin ve bilgilerin sıralandığı bir taslak okuyucularla paylaşılacaktır.   Çünkü tarihi anlama çalışmaları özünde bir arşiv tarama, arşiv oluşturma, sıralama ve yorumlama çalışmasıdır.

PKK’ye dönük tarihi arşiv Özelde 1990’dan genelde 1970’lerden sonra Öcalan ve PKK hakkındaki bilgi ve arşivlerin hakikati ortaya koyan bölümlerinin birçoğu ya kaybedilmiş ya da tahrif edilmiştir. PKK’de kadın konusunda ki PKK’ye ait gerçeklerin tahrifatı çok daha fazla böyledir.  Aslında birçok tarihi bilgi PKK tarafından gizlenmiştir.  Tarihi süreçler PKK tarafından Öcalan’ın ve ölenlerin kutsandığı bir nevi dini-mistik bir yapılanma benzeri öyküleştirilmiş kurgulanmış ve PKK’nin kadın tarihi olarak insanlara sunulmuştur.  Kimse infaz edilenlerin, kayrılan erkek yöneticilerin, Öcalan evinde kalan kadınların, Öcalan’ın melekleri olan kadınların hikayelerini akıbetini bilmemektedir.

Türk devleti de zaman zaman Öcalan’ın kadınlarla yaşamı ve PKK’de kadınların yaşadığı süreçleri yazmış, yazdırmıştır. Bu anlatımlarda da “PKK’de kadınlar sürekli tecavüze uğrayan, zavallı kişiler olarak yansıtılır” bu da doğru değildir. Ve bu biçimde itici ifade tarzı biraz da PKK’nin ekmeğine yağ sürmüş ve PKK’yi haklı çıkarmıştır.
Her iki ifade tarzı da gerçeği ifade etmemiştir. Olayları, kişileri, etkilerini ve sonuçları ortaya koymamıştır. Bunun için aslında Kürt toplumu bu konuda gerçek bir bilgiye sahip değildir. Çalışmamız bu gerçeği aydınlatmayı esas almaktadır.

Bizler bu bilgilerin derlenmesi için 1990-1999 yılları arasında Öcalan ile beraber kalan yaklaşık 11 kadın ile görüştük.  Ayrıca bazı genel olaylar hakkında bilgi toplamak için de yaklaşık olarak 15 erkek ile konuşulmuştur. Bu isimler tehditler nedeni ile isimlerin açıklanmasını istememiştir.

PKK’nin kadın konusunda söylemlerinin özeti nedir?

Öcalan’ın kadınlarla ilişkisini yazıyorsa hemen ajan, MİT vb damgalar yiyor. Yani ya Öcalan’ın öveceksiniz ya da hiç bu konuya değinmeyecekseniz. Sadece “Öcalan Şam’daki evlerinde neden kadınlarla yaşıyordu” sorusunu sormak bile PKK tarafından düşman ilan edilmenizi getirir. PKK kendi derslerinde İslam’ı anlatırken “Muhammed 9 yaşındaki Ayşe ile evlendi, bir sapıktı” diyor ama siz “Öcalan neden kadınları evine alıyordu” dediğiniz zaman aforoz ediliyorsunuz. Yani PKK Öcalan ve Kadınlar konusunda dinden daha katıdır; asla şüphe duymayı, sorgulamayı Öcalan’ın kadınlara yaklaşımını gündem yapmayı hiçbir biçimde kabul etmemektedir.

PKK’nin anlattığı tarihin özeti şudur: “Kürt kadınları PKK’den önce hayvanlarla eşit düzeyde bir değere sahipti, hiçbir yerde adı yoktu, kadınlar büyük bir kölelik yaşıyordu. Kürt kadınları PKK’de kurtuluşu gördü, Öcalan’ı tanıdıkça aydınlandı, Öcalan kadınları kurtardı.  Şimdi PKK felsefesi dünyaya büyük bir örnek teşkil ediyor” Evet PKK’nin kadın etrafındaki söylemlerinin özeti budur.

Bu söylemin propaganda ve genelde kabul edilmiş bir propaganda olmak dışında hiçbir tarihi gerçeği yoktur.  Kürt kadınları her zaman için Ortadoğu’da diğer kadınlardan daha fazla özgürlüğe sahip olmuştur. Ayrıca kadınların siyasete girişinin PKK’den çok önce olduğu bilinmektedir. Eline silah alan ilk kadınlar PKK’liler değildir. Kürt kadınları ta Ağrı dağı isyanında bile elde silah serhildana katılmıştır. Onun dışında Doğu Kürdistan’daki Kürt mücadelesinde kadınlar Peşmerge olarak yer almıştır. 1970’li yıllarda Rojhilatlı Peşmerge kadınların sayısı genelinkine yakındı. PKK her şeyde olduğu gibi kadın mücadelesinde de geçmiş tüm Kürt tarihini inkâr ederek her şeyi kendisi ile başlatmak istemektedir.

Cemil Bayık: Kadınlar başkanı, başkanda kadınları çıldırttı

PKK’nin hassa olduğu en temel konu ise Öcalan’ın kadınlarla ilişkisidir. Bizler sadece Şam’da ki üç evde Öcalan’ın kadınlarla beraber yaşadığını, bu kadınların zaman zaman değiştiğini biliyoruz. Tüm veriler Öcalan’ın bu kadınlarla ilişkisinin normal bir iş arkadaşlığı ilişkisinin ötesinde olduğunu gösteriyor. Fakat PKK bunu söylemeye bile tepki gösteriyor. Tabi ki durum bu değil. En başta PKK’nin yöneticileri Cemil Bayık, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Duran Kalkan Öcalan’ın kadınlarla nasıl yaşadığını çok iyi bilmektedir.

Cemil Bayık Öcalan’ın Türkiye’ye gittiği süreçten sonra 2000 yılında yakın çevresine şunu söyleyecekti: “Kadınlar başkanı çıldırtmıştı, başkanda kadınları çıldırtmıştı”. Yani aslında bu yöneticiler Öcalan’ın kadınlarla nasıl yaşadığını ve Öcalan’ın örgüt içinde kadınları nasıl kullandığını çok biliyordu zaten Cemil Bayık’ın kendisi Öcalan’ın İmralı’ya gitmesinden sonra yani 1999’dan 2007 yılına değin Öcalan’ın kadınlarına savaş açtı, Öcalan’ın bu kadınlarının büyük bölümü örgütten ayrıldı, kalanlarda Cemil Bayık’ın PKK’sine teslim oldu.

Yani Öcalan’ın hayatını PKK yöneticileri bile kaldıramıyordu.

Ortada durum buyken bugün bu insanlar bize Öcalan’ın felsefesine ve çizgisine katılmaya çağırıyor ve Öcalan’ı özgürlük önderi olarak kabul etmemizi istiyor.

Diğer Haberler