Birlik Yalancıları!

Birlik Yalancıları! Süleyman Akkoyun, PKK; Kürdistan, Kürdler

Süleyman Akkoyun yazdı

Birçok kişi ve kurum durmadan “Kürdlerin Birliği” noktasında ahkâm kesiyor. Bu insanlar genelde PKK ihanetine ses çıkaramayan ve dolaylı olarak PKK’yi aklamaya çalışanlardır. Bazı kesimler de iyi niyetinden dolayı bu kervana katılıyor ama Birlik nedir, hangi zeminde olmalı sorularını bile sormuyorlar.

Samimiyseniz, Kürdlerin birliği için zorunlu şartları dayatın herkese;

1- Kürdlerin birliği Ulusal birliktir ve Ulusal talebi olan Kürdler arasında yapılır. Ulusal talebi olmayan PKK gibi örgütlerle birliği savunmadan önce, PKK’nin Ulusal Hakları savunmasını sağlayın.

Kanton/Öz Yönetim gibi Kürdistan’ın birliğini parçalayan ihanet projelerinden vazgeçmesini sağlayın. PKK’nin ‘Kürdlerin devletleşme hakkı vardır ve bu hak için mücadele ediyoruz’ demesini sağlayın. En azından Federasyon gibi Ulusal özelliği olan bir kurumu savunmasını sağlayın önce…

2- Kürdlerin Birliği, ortak amaç ve ortak simgelerle mümkündür. Ortak Bayrağı olmayan örgütler ulusal bir güç olamayacağı gibi ulusal bir birlik te kuramazlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi bayrağını tanımayan bir örgüt ulusal güç olarak tanımlanmamıştır bugüne kadar. Kürd örgütleri/partileri içinde Ala Rengin’i tanımayan, dahası açıkça düşmanlık yapan sadece PKK’dir. Samimiyseniz, PKK’nin önce Ala Rengin’i benimsemesini ve Kendi Bayrağı olarak kabul etmesini sağlayın; yani önce Kürd olmasını sağlayın. PKK bu basit adımları atmadan asla ve asla bir Kürd hareketi olma şartlarını taşıyamaz. Kürd harekti olmanın en temel ve zorunlu şartını bile kabul etmeyen bir örgüt ile beraberliği, Ulusal Birliği savunmak açıkça Kürdistan’a zarar vermektir ve Kürdleri, Kürdlük ile ilgili olmayan başka mecralara çekmektir. Bu anlamsız Birlik ısrarı, PKK vasıtasıyla tüm Kürdleri egemen devletlerin sol gruplarına mahkum eder; tıpkı HDP gibi.

3- Farklı anlayışların ortak bir amaca yönelmesi ve bu amaç etrafında birlik oluşturması için çoğulcu/demokratik bir anlayışa sahip olmalarını gerektirir. Kendi dışında hiçbir örgüte yaşam hakkı tanımayan ve tekçi anlayışını herkese dayatan PKK ile birlik kurulamayacağını sayısız deneyimde gördük. PKK sadece sıkıştığında ve Kürdlere ihtiyaç duyduğunda birlikten söz eder. Amacına ulaştıktan sonra da herkesi “hain” ilan ederek tekçi/faşizan anlayışını hayata geçirir. Bunun sayısız örneğini Kuzey Kürdistan’da sergileyen PKK, şimdi de Güneybatı Kürdistan’da (ROJAVA) aynı tekçi/faşizan anlayışını hayata geçirdi.

4- Kürdlerarası bir birlikten söz edebilmek için medyanın ahlaksızlıktan arınması şarttır. Ahlaksızlık, Kürdi/Kürdistani değerlere saldırmaktır. Bu değerlerin başında ise, Kürdistan Bayrağı, Kürdlerin devletleşme hakkı ve Ulusal Savunma Gücü Pêşmergedir. PKK Medyası bu üç değere de durmadan saldırıyor ve faşistleri bile aratmayan hakaretlerde bulunuyor. PKK’nin bu yalanlarına/hakaretlerine ses çıkaramayan birlikçiler, bu hakaretlere sessiz kalmayan ve Kürdistani değerleri savunan bizlerin haklı tepkisine tepki gösterecek kadar alçalıyorlar.

“Devletleşme” hakkına saldıran ve ilkellik olarak gören anlayış sömürgecilerin anlayışıdır. Bu anlayışı dile getirenler “Kürd” ise isimleri taşerondur/cahştir…

Kürdistan’da askeri güç bulundurup Kürdlerin devletleşmesine karşı çıkan herkes çetedir.

Ala Rengin’e tahammül etmeyenler/saldıranlar ve kabul etmeyenler Kürd/Kürdistan düşmanıdır.

PKK tüm bu olumsuzlukları yaptığı için biz de hak ettiği doğru sıfatları kullanıyoruz sadece. Doğu tanımlamak hakaret veya haksız eleştiri değildir. Bu gerçekliği herkes bildiği halde “yapıcılık” adı altında korkaklıklarını gizlemeye çalışıyorlar ve PKK yalakalığı yapıyorlar açıkça…

Ulusal değerlere saldıranlar ulusal güç olamazlar; ulusal güç olmayanlarla da Ulusal Birlik kurulamaz…

Ulusal değerlere saldıranlara karşı kullanılacak hiçbir sıfat hakaret olamaz; Çünkü Kürdlerin devletleşme hakkına karşı çıkmak en büyük aklahsızlıktır/satılmışlıktır.

Ahlaksız ve satılmışların onuru olmadığı için onlara yönelik eleştiriler asla hakaret sayılmaz…

Not: Makaleler yazarların görüşlerini ortaya koyar. Darka Mazi medya gurubunu bağlamaz.

Diğer Haberler