PKK artık Şengal halkının yakasından düşmeli

PKK artık Şengal halkının yakasından düşmeli

Şengal katliamının 8’inci yıl dönümünde katledilen Kürt Ezidileri saygı ile anıyor, rahmet diliyor ve bu katliamı yapanları ve arkalarındaki güçleri nefretle kınıyoruz.

Ezidileri huzura kavuşturacak tek şey Kürdistan Bölgesinin bir eyaleti olmasıdır

Şengal katliamı veya Ezidi Kürtlerin dediği gibi 73’üncü ferman gerçek anlamda bölgesel bir planla gerçekleşmiştir. Şengal katliamında Kürdistanı sömüren Türkiye ve İran’ın parmağı vardır. Şengal üzerinden Kürdistan Bölgesinin bağımsızlık seçeneği blokaj edilmek istenmiştir ve bu durum devam etmektedir. Diye biliriz ki Şengal’in kaderi aslında Kürdistan Bölgesinin kaderine bağlıdır. Şengal’i ve Ezidxan’ı huzura kavuşturacak tek şey Şengal’in Kürdistan Bölgesi sınırlarına dahil olarak bir Eyalet olarak kendisin yönetmesidir. Kürdistan Bölgesi Eyaletler sistemi yerel ve yerinden yönetime büyük bir zemin açan bir sistemdir. Ezidi halkı Kürdistan Bölgesinin Hewler, Süleymaniye, Duhok, Halepçe’den sonra dördüncü eyaleti olursa üzerindeki ölü toprağı atacaktır. Yoksa aslında IŞİD’in 73’üncü fermanından sonra Ezidiler ve Şengal halkı 74’üncü fermanı yaşamaktadır.

PKK Ezidilerin acısından rant elde ediyor

 Ezidilerin 74’üncü Ferman’dan kurtulmasının tek yolu Kürdistan Bölgesine bağlanmaktır.  Şengal şu anda Şii Haşdi Şabi gurupları ile PKK’nin kol gezdiği, her gün cinayetlerin işlendiği, İran’dan Suriye’ye kadar uzanan bir uyuşturucu ticaret hattının üzerinden geçtiği, susuz, elektriksiz ve yoksul bir topraktır. Ezidilerin kendi yaralarını sarmalarına izin verilmiyor. Hatta Ezidilerin 74’üncü fermanını görünmez kılmaya çalışan bir güç var: PKK

PKK Ezidilerin kanı, canı ve acıları üzerinden rant sağlamaya çalışıyor. Ezidileri Kürdistan Bölgesinden koparmaya çalışıyor. PKK Şengal’i Kürdistan Bölgesinden koparma karşılığında İran’dan Irak’ta resmileşmeyi talep ediyor. Yani PKK’nin iki diplomatı Bağdat’ın lüks mahallesi Kerdade’de otursun, üzerinden rant yapsın, PKK İran’dan silah istesin, Irak hükümetine bazı kadrolarının Avrupa’ya gidişleri için izin versin diye Şengal halkını rehin almıştır. Bunun için PKK’nin Şengal’deki varlığına açık isim vermek gerekmektedir: PKK Şengal’de sömürgecidir.

PKK Ezidilerin ölmesinden memnun

PKK Ezidilerin acısından, gözyaşlarından, gençlerinden, dağlarından, yaşlılarından, ölülerinden, mezarlarından rant elde etmektedir. Ezidilerin ölmesinin PKK için hiçbir anlamı yoktur. Tam tersine PKK Ezidiler öldükçe aralarındaki kan bağının güçleneceğine inanmakta ve Ezidilerin ölmesinden memnuniyet duymaktadır.

PKK Ezidileri sömürmek için hem Ezidileri birbirine düşürmekte, hemde Ezidileri Kürdistan’a karşı kışkırtmaktadır. PKK Ezidiler arasında geçmişten beri var olan bazı çelişkileri derinleştirmektedir. PKK; Şengal-Başika dinsel liderlik çelişkilerini derinleştiriyor. PKK aşiretler ve kabileler arası çelişkileri derinleştiriyor. PKK Ezidi halkının kendi öz evladı olan insanları karalıyor. PKK Ezidileri hem Kürtlükten hem Ezidilikten uzaklaştırıyor. PKK Ezidileri kendi istediği gibi kullanmak için Ezidileri ucubeleştiriyor.

PKK’nin yarattığı nefret propagandasına karşı mücadele edilmelidir

Bu gerçeği hem Ezidilere hem de tüm Kürtlere açık açık söylemek zorundayız. Çünkü PKK Şengal üzerinden leş bir siyaset sergilemekte ve Kürtler arası fitne yaymaktadır. PKK artık Şengal halkının sırtında yaşayan kambur olmaktan vazgeçmeli, Şengal halkının yakasından düşmelidir. PKK bunu yapmayacağına göre gerçek Kürt vatanseverleri PKK’yi Ezidilerin sırtından indirmek zorundadır. Buda sadece diplomasi ile olmaz bunun için öncelikle düşünce-propaganda alanında PKK’nin yarattığı atmosfer kırılmalı ve Ezidiler örgütlendirilmelidir.

PKK 2014 yılında Şengal’deki ferman da medya aracılığı ile büyük bir psikolojik üstünlük yakaladı. O üstünlüğü de Kürtlere karşı kullandı. Kürtleri birbirine düşürmeye çalıştı. Aslında o propagandaların hiçbirinin hiçbir gerçekle alakası yoktu.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri PKK’nin propagandasına cevap vermedi

PKK medyası Şengal’de yaşananların gerçeğinin halka ulaşmasını engelledi. Şu anda çok az Kürt Şengal’de yaşananların gerçeğini biliyor.

Örneğin; Şengal’in kuşatma altında olduğu ve hiçbir gücün yardıma gidemediğini bilmiyor. Peşmergelerin Şengal’e ulaşmak isterken onlarca şehit verdiği bilinmiyor. Irak ordusu her yeri bıraktığı için bir anda IŞİD saldırısı altında kalındığı bilinmiyor. Olaylar başlayınca Peşmerge’nin daha ilk gün Şengal dağına indirme yaptığını, PKK’nin Koço köyüne yapılacak operasyonu engellediği için Koço katliamı olduğunu bilmiyor. PKK’nin anlattığı 12 kişi Ezidileri kurtardı yalanına inanılıyor.
PKK’nin bu yalanının bu kadar yayılmasına yol açan şey başta Aşiti Koçer olmak üzere Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, Peşmerge yetkililerinin Şengal’de yaşanan olayları halka anlatmamasıdır. Peşmergeler Şengal’de Ezidi Kürtleri kurtarmaya giderken Zumar’da onlarca şehit verdi. Bizzat Behdinan halkının çocukları, Dostkiler, Muzuriler, Berwarilerden onlarca Peşmerge Zumar’da Şengal’e gitmeye giderken şehit düştü. Bu şehitler yol açmak istedi.
Şengal dağına Peşmerge indirme yaptı, helikopterlerle alana gidildi.
Ve her şeyin sonunda yaşanan hatalar da görüldü, bu hataları telafi etmek için Peşmerge seferber oldu. Bizzat Başkan Barzani Şengal operasyonun yönetti ve Şengal şehir merkezini kurtardı. Duhok’ta Zaxo’da halk ekmeğini Ezidi halkı ile paylaştı. Kürdistan Bölgesi Ezidiler için seferber oldu.
Fakat Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge yetkilileri PKK’nin Şengal yalanını yeteri kadar deşifre etmediği için Peşmerge ve Kürdistan Bölgesinin Ezidi Kürtler ve Şengal için yaptıkları PKK’nin yalanı kadar görünür olmadı. Kürdistan Bölgesi yetkilileri PKK’nin Şengal iftirasını küçük gördü, basit gördü, onların düzeyine inmek istemedi. Fakat PKK nasılsa kimse gerçeği yüzümüze vurmuyor diye fitne- fesat Şengal siyasetini devam ettirdi.

Şimdi buna dur zamanın gelmiştir. Onlarca broşürle, orda hayatını kaybeden Peşmergelerin resimleri ile, olayların şahitleri ile dünyaya Şengal’i  IŞİD’den kurtarmak için Kürdistan Bölgesinin ne kadar can siperane hareket ettiği, Başkan Barzani’nin o dağların, kayaların içinde nasıl operasyonu yönettiğini anlatmak zorundadır.  PKK Şengal fitnesine karşı yapılacak şey Şengal’de yaşanan gerçeği Kürdistan halkına mal edecek bir çalışma yapmaktır. PKK’nin Şengal’in yakasından düşmesine de büyük katkısı olacaktır.

Diğer Haberler