PKK, yeminli KDP düşmanlığı nedeni ile Şengal’e Arapların girmesini tercih etti

PKK, yeminli KDP düşmanlığı nedeni ile Şengal’e Arapların girmesini tercih etti, YBŞ, Laleş, Ezidi Ruhani Meclisi, Asimilasyon, Cemil Bayık, KCK,

Şengal adı etrafında büyük bir manipülasyon ve oyun dönüyor.  İnsanlar bu maniplasyona kapılıp,  hayali gerçek, yalanı hakikat sanıyor. Özellikle de 9 Ekim günü Hewler ve Bağdat arasında Şengal’e ilişkin BM gözetiminde bir anlaşma imzalanınca PKK bunu kendisi için hayat memat meselesi yaptı. PKK Kürt tarihinin inkarı, Ezidi çıkarlarının inkarı, Kürt toplumunun inkarını her şeyi göze aldı. Hatta PKK o kadar gözü kara davrandı ki PKK yöneticilerinden Murat Karayılan “ ben fedailere eylem emri vermek istemiyorum” diyerek gerekirse intihar eylemi yapa bilecekleri sinyalini bile verdi.  Eğer PKK basınına bakarsanız ne kadar ajansı, ne kadar TV’si, sosyal medya trolü varsa harekete geçmiştir.

PKK’nin çorba siyaseti

PKK için stratejik bir yerdedir.  PKK’nin Şengal çırpınışı Ezidi halkı ile ilgili değildir. PKK’yi Şengal’e yerleştiren bir güç vardır. PKK Şengal’de Şii hilalin bekçiliği karşılığında siyasi, ekonomik bazı çıkarlar almıştır.  Eğer bu bekçilik görevini yerine getiremezse zayıf not alacak ve zayıf düşecektir.  PKK Şengal’de bir taşerondur, PKK Şengal’de sadece ve sadece eline birkaç şey geçer diye beklemektedir. Abdullah Öcalan bile bir zamanlar Cemil Bayık’a dayanamayarak “ sizin siyaset tarzının çorba tarzıdır, kim size daha fazla çorba veriyorsa onun için takla atıyorsunuz” demişti. PKK Şengal’de de çorba tarzı hareket ediyor.  PKK’nin derdi Ezidiler falan değildir, PKK Şengel’de çorbayı bekliyor.

PKK Şekifte Türk bayrağını, Şengal’de Irak bayrağını Kürdistan bayrağına tercih eder

PKK eğer Şengal konusunda dürüst olsaydı öncelikle Kürdistan hükümeti ile anlaşma yolunu seçerdi. Oysaki daha ferman devam ederken bile PKK Şengal’i ele geçirmek çabası içinde oldu.  O zaman ki Kürdistan bölge başkanı Mesut Barzani komutasında peşmergeler Şengal operasyonu başlattı. Şengal şehir merkezi kurtarılırken, çatışma varken bile PKK şehrin içindeki kurumları evleri ele geçirip kendi bayrağını asmaya “burası benimdir” demeye çalışıyordu.

PKK Kürtlerin azılı düşmanı, IŞID’in Şii versiyonu Haşdi Şabi şehir merkezine gelirken misafir karşılar gibi karşıladı, onları hiç tartışmasız ortağı gördü. Oysaki Barzani yardım vakfının halka yardım dağıtmasına bile engel oluyordu.

PKK yeminli Kürt düşmanıdır. PKK yeminli KDP düşmanıdır. PKK hiçbir yerde Kürtlerle ittifak yapmaz. Türklerle, İran’la, ittifak yapar ama Kürtlerle yapmaz. Tüm PKK tarihine bakın PKK’nin ittifak yaptığı tek bir Kürt hareketi yoktur.  PKK Rojava’da Şehiba ile ittifak yaptı, Türk solunu getirdi kamp kurdurdu, Kamışlo’nun içinde Suriye Rejim askerlerini kabul etti. Fakat kendisine muhalif Kürt partilerinin bir büro açmasını bile kabul etmedi. Diğer Kürdistan parçalarında PKK aynı yaklaşımı gösterdi.

PKK Türkiye operasyonlarına karşı koruyamayacağını bildiği dağlara madem ben koruyamıyorum, Türkiye’nin eline geçmesin, Peşmerge gelip Haftanine, Şekife, Xantur’a, yerleşsin Türk operasyonları belki engellenir demedi. PKK Şekif dağının başında Türk bayrağı görmeyi içine sindirdi ama Kürdistan Bayrağı görmeyi içine sindiremedi.

PKK Şengal’de Kürt birliği önündeki engeldir

PKK Şengal’de kendine yer açmak için Ezidi toplumunun kendi içindeki yaraları, Ezidi Kürtler ile Müslüman Kürtler arasındaki yaraları deşmektedir.  PKK öncelikle Ezidileri Şengal’de 2014 yılında yaşanan olayları sürekli işleyerek Kürdistan Bölgesel yönetimine karşı düşmanca duygular yaratmaya çalıştı.  Böylelikle Ezidileri yönetmek daha kolay olacaktı. Ama olmadı, Şengallilerin büyük bölümü PKK’nin idare ettiği Şengale geri dönmedi.  Üstelik Ezidileri idare etmek kolay değildi. Ezidiler kendi dini merkezlerini önemsiyordular. Bu kez Ezidileri kendi içinde parçalamaya çalıştı.

PKK, gerek yeni mirin seçim döneminde gerek yeni Baba Şeyh’in  döneminde  Şengal ve Başika’de yaşayan Ezidiler arasındaki çelişkilerden siyasi çıkar umdu. Baba Şex’in seçilmesi dönemindeki Ezidiler arasındaki sorunu ortaya atan, kışkırtan güç PKK’dir. PKK böylelikle de özellikle Ezidi gençlerini Laleş merkezli bir Ezidilikten uzaklaştırmayı amaçladı. Ezidi toplumu içindeki sınıfsal farklar, sosyal farklılıklara dayanarak Ezidileri Laleş merkezi dışına çekmeye çalıştı. PKK Ezidi kimliğinde bir dejenerasyon yaratmaya çalıştı.  Yani PKK Ezidileri Kürdistan Bölgesinden koparmayı, Ezidileri Laleş’ten koparmayı, Şengal Ezidilerini Başikalılardan koparmayı, Şengal Ezidilerini kendi içinde koparıp kendine bir avuç PKK Ezidisi yaratmayı amaçlıyor. PKK bu amacına ulaşmak içinde Kürtlerin en kadim bu inancı içinde dejenerasyonu bile göze alacak kadar gözü kara davranıyor.

PKK Şengal’de sömürgecidir

Bu ağır bir itham değildir.  PKK’nin propagandaları ile uyutulmayanlar PKK’nin Şengal’i tek başına kurtarmadığını –kurtaramayacağını bilir.  Onlarca peşmerge Şengal’e ulaşmak isterken şehit düştü. Şimdi o peşmergelerin kanını, canını yok sayarak Şengal’i ben kurtardım demek ahlaksızlıktır.  PKK Kürt halkının ve Ezidi halkının Şengal için yaşadığı ağır duygusal ortamı sömürerek başladı işe. İnsanları kendine borçlu hissettirerek kendine bağladı. Daha sonra işin maddi sömürüsüne başladı.

PKK 2015 yılında ortak olduğu Şii çevresi ile Şengal üzerinden maddi bir anlaşma imzaladı. PKK Kürdistan Bölgesel Yönetiminin ve Peşmerge’nin Şengal’e girmesine engel olacak bunun karşılığında oluşturacağı bir askeri güç Haşdi Şabi gücü sayılarak maaş alacak, cephane, araç vb. lojistikten faydalanacaktı.  PKK Şengal’de büyük bir güç varmış gibi davranarak başlangıçta ancak 30-40 tanesi Ezidilerden oluşan gerisi diğer dışardan getirilen gerillalarından oluşan bir güç oluşturdu. Hem kendi gerillasının maaşını alıyordu , Ezidi savaşçılarında maaşlarından kesintiye gidiyordu.  Şii cephenin temsilcisi Abadi ve PKK anlaşmasına göre Rojava ve Şengal arasındaki yol ve geçiş güzergâhlarını da PKK koruyacaktı. Bu biçimde PKK Rojava ile bir ticaret yolu da açmış oluyordu. Hatta kaçakçılardan vergilendirme adı altında haraç alıyordu.  Üstelik kendisi de ticaret yapıyordu.  Şengal üzerinden kendisine Avrupa üzerinden de bir diplomasi ağı oluşturdu. Fakat en çok PKK Şiilerden kazandı iyi bir bekçi olmanın karşılığını aldı.

PKK Şengal’de olmakla itibar kazandı, para kazandı, silah kazandı, savaşçı kazandı. Peki, Şengal’de ki Ezidiler PKK’nin Şengal’de olmasından ne kazandı? Abdullah Öcalan resimleri, rozetler kazandılar. Slogan atmayı öğrendiler. PKK 2017 yılında Şengal’de Deniz Gezmiş anlaması yaptı. Böylelikle Ezidiler Deniz Gezmiş’i tanıdılar. Ezidiler PKK varlığı nedeni ile uluslararası yardım alamadılar, birçok Ezidi geri dönmedi. Ezidiler PKK varlığı nedeni ile kaybettiler. Çünkü çok yanlış bir düşüncel mecraya yönlendirildiler. PKK etrafından toplanmış bir gurup Şengalli Ezidi Bağdat’ı kendi merkezi görmek, Haşdi Şabi’yi dost görmek, Arapları kurtuluş görmek gibi bir bellek sapması yaşadılar. PKK’nin Şengal için yapacağı daha büyük kötülük ise oradaki o halkı kendi çıkarları için kullanmaya devam edip, Kürtlere karşı düşman ilan etmesi olacaktır.

PKK Şengal için Şii cephenin çıkarları doğrultusunda hareket edip yüzünü Kürdistan’a dönmediği müddetçe Şengal’deki sömürgeci ve işbirlikçi tutumundan kurtulamayacaktır.

Diğer Haberler