Kürdler Neden Birleş(e)miyor?

Kürdler Neden Birleş(e)miyor? Cahş Süleyman Akkoyun PKK, HDP; Kürtlerin birliği

Türkler;

Kürdlerin ulusal hakları söz konusu olduğunda birleşir;

İslamcısı/ırkçısı/solcusu/liberali ve diğer tüm kesimleriyle;

Bu birlikte tek amaç, kirli/işgalci devletin bekasıdır;

Yani Türkleri birleştiren şey mevcut devletlerini korumaktır!

T.C’nin ve diğer işgalci devletlerin bekası ve toprak bütünlüğünün korunması demek, Kürdistan’da işgalin devamı ve ulusal hakların yok sayılmaya devam edilmesi demektir. Yani işgalcilerin kazanımları ile Kürdlerin kazanımları arasında ters orantı vardır; biri kazanınca, diğeri zorunlu olarak kaybeder.

Devletle ve zorla çizilen sınırlarıyla sorunu olmayan herkesin Kürdlerle/Kürdistanla sorunu var demektir…

Bu gerçeklik ışığında Kürdlerin birliği sorununa bakılmalıdır. Yoksa gerçekleri görme ve doğru bir tutum alma şansı olmaz!

Kürdlerin birliğinden söz ederken, öncelikle ortak amaç net olarak belirlenmelidir;

Bu ortak amaç, ulusal haklar/devletleşmek dışında bir şey olamaz!

Kürdlerin devletleşmesine karşı durup

İşgalci devletin “toprak bütünlüğüne” saygı duyan hiçbir anlayış Kürd/Kürdistani olmaz!

Bu gerçekliğe rağmen, Kürdlerin birliğinden söz edenlerin entegrasyoncuların içinde yer aldığı, dahası entegrasyoncuların öncülük ettiği bir birlikten söz edebiliyorlar. Kuşkusuz ki böyle bir birlik Kürdlerin birliği değil, işgal devletlerinin egemenlik alanının bekçiliğine soyunmaktır; tıpkı PKK/HDP gibi…

Yıllardır Kürdlerin birliğinden söz eden orta yolcular, her seferinde PKK politikalarına güç verdiler ve anti-Kürd anlayışın gelişip kanıksanmasında önemli bir rol oynadılar.

Kürdlerin uğradığı insanlık dışı saldırılarda duygulara oynayan bu orta yolcu kesimler, Kürdlerin yaşadığı trajedilerden nemalanmaya, fırsattan istifade Cehşliği kanıksatmaya çalışıyorlar.

Şayet Kürdistan konusunda biraz duyarlı ve samimi iseler, bütün Kürdleri ulusal haklar/devletleşme ortak paydasında birliğe çağırırlar; bu çağrıya cevap verenleri destekleyip, karşı çıkanları teşhir etsinler!!!!

Herkesin bildiği gibi Kürdlerin birliğinden söz eden PKK/HDP, ulusal haklara karşıdır ve birlikten anladığı da herkesin PKK/HDP kuyruğuna takılarak ulusal sorundan uzaklaşmasıdır…

Yine herkesin bildiği gibi Kürdlerin ulusal birliği önündeki tek engelin PKK ve türevleri olduğudur…

Nasıl ki Türkler ve diğer sömürgeci devletler devletleri/ulusal çıkarları için birleşiyorsa,

Kürdler de aynı gerekçelerle birleşmelidir.

Devlet istemeyen ve devletleşmeye karşı savaşan PKK/HDP ile nasıl birlik kurulabilir?

Bu kadar yalın bir gerçeği evirip çevirmeye hiç gerek yok!

Samimi iseniz ve Kürdlerin birliğini gerçekten istiyorsanız,

Bütün Kürdleri ulusal haklar/devletleşme amacı için birliğe çağırın;

Çağıracak samimiyetiniz/cesaretiniz yoksa SUSUN!

Susun ki Cehşlik, ulusal zeminde meşruiyet kazanmasın!

Süleyman Akkoyun

Diğer Haberler