Kürd Düşmanlığının Farklı Tonları

Kürd Düşmanlığının Farklı Tonları

Sömürgeci/işgalci bir devletin bireyleri ve siyasal oluşumları kendi devletlerinin işgalciliğine karşı çıkmadan; sömürge halk(lar)ın kurtuluşu için koşulsuz destekleyici/dayanışmacı olmadan ‘evrensel iyi‘ olamazlar!

Evrensellik iddiası taşıyan sol (enternasyonalizm) ve dinci (Ümmetçilik) örgütler evrensel iyi olmadıkları sürece kendi işgalci devletlerinin hizmetçisi, sömürge halk(lar)ın da düşmanı olurlar! Bu anlayışlarla/inançlarla işbirliği yapan sömürge halkların bireyleri/siyasal yapıları da işgalcilerin hizmetçisi ve kendi halkının düşmanı olmaktan kurtulamazlar!

Bu genel tespit ışığında, Kürdistan’ı işgal eden devletlerin politik oluşumlarına ve bu oluşumlarla “evrensellik” adı altında ilişki içinde olan Kürd bireylerine/politik çevrelerine bakıldığında durumun hiç de iç açıcı olmadığı çok rahat görülebilir. Türkiye-İran-Irak- Suriye işgal devletlerinin sömürgeci politikalarına karşı durup Kürdlerin devletleşme hakkını savunan bazı (çok az sayıda) bireyler olsa da, hiçbir politik oluşum bu “evrensel” sorumluluğunu yerine getirmiş değildir şimdiye kadar.

Buna rağmen Kürd politik çevreleri egemen ulusun politik oluşumlarıyla hem “enternasyonalizm” hem de “Ümmetçilik” iddiasıyla ittifaklar kurabiliyor ve birlikte hareket edebiliyorlar. Kurulan bu birlikteliklerin hiçbiri evrensel iyi olmanın gereği olarak Kürdlerin devletleşmesini savunmuş değildir ve sömürgeci devletlerin işgal politikalarına da karşı olmamışlardır. Bu tutum, görünürde devlet ile sorunları olsa da özünde devletçi bir politikanın hizmetçileri olduklarının somut kanıtıdır.

 Dahası, hem sol hem de din eksenli bu tür oluşumlar faşizm ile yoğrularak egemen devletlerin en kirli araçlarına dönüşmekten de kurtulamazlar. Filistin halkının 60-70 yılda yaşadığı olumsuzluğun çok fazlasını Kürdler bir hafta içinde IŞİD ile yaşadı. Üstelik yaşatanlar Filistinlilerle dayanışma içinde olanların dindaşlarıydı. Ama Filistin için “Kıyameti koparan” bazı Ümmetçi Kürdler, IŞİD’in dinsel faşizmine karşı sessiz kaldılar; ya da utangaçça “eleştiriyormuş” gibi göründüler.

 Filistinliler için istediğini Kürdler için istemeyenler ‘evrensel iyi’ olma iddiasında inandırıcı olamayacakları gibi insan olma iddialarında da inandırıcı olamazlar. İnsan bile olamayan bu kesimin Dini de Tanrısı da insancıl olamaz. İnsan olamayanlar insancıl bir inanca da sahip olamazlar. Müslüman Kürdler, insan olduklarını ve inançlarının da insancıl olduğunu göstermek istiyorlarsa, ilk işleri; hem sömürgeciliğin hem de sömürgeciliğin alt sistemlerinin barbarlığına karşı net ve kararlı bir tutum almaktan ve Kürdlerin devletleşmesini savunmaktan geçiyor…

Diğer Haberler