Laleş Merkezi’nden önemli açıklama : Ezidiler Kürttür, kutsal metinleri Kürtçedir, ayinleri Kürtçe yerine getirilmektedir

Laleş Merkezi'nden önemli açıklama : Ezidiler Kürttür, kutsal metinleri Kürtçedir, ayinleri Kürtçe yerine getirilmektedir

Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi, son yıllarda bazı çevrelerin Ezidileri bir parçası oldukları Kürt toplumundan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.  Irak parlamentosunda bir gurup Kürdün yardımı ile başlatılan Ezidileri Kürtlerin dışında ayrı bir halk olarak tanıma çalışmasına Ezidilerden büyük bir tepki gelmişti. YNK ve PKK’nin öncülük yaptığı bir girişim Ezidilerde karşılık bulmamıştı. Son olarak Laleş Kültür merkezi de konuya dönük bir açıklama yaptı.

Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi 22.06.2024 tarihinde dün bir açıklama yaparak şunları söyledi: Irak devletinin kuruluşundan bu yana, özellikle de geçen yüzyılın 60’lı yıllarından bu yana, birçok parti önceden belirlenmiş hedeflerle Ezidileri Kürt halkının tarihsel köklerinden ayrıştırmaya çalıştı.

Açıklamada “Kürtlerin inandığı dinlerden biri olan kadim Ezidi dini, tarihin başlangıcından bu yana karşılaştığı tüm felaketlere, adaletsizliklere, baskılara ve soykırımlara rağmen etnik kimliğini ve manevi kalıntılarını korumuştur. Ezidiler, dinin kutsal metinleri Kürtçe okunmakta ve ayinlerini Kürtçe yerine getirilmektedir. Her din gibi Ezidilikte Kürdistan topraklarında özgürdür.” dendi.

Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi açıklamasında;” Kürdistan’ın Ezidilerin ilk ülkesi olduğunu ve Laleş tapınağının Kürdistan’ın kalbinde yer aldığını ve Yezidiler Kürdistan’daki diğer dinlere mensup Kürt kardeşleriyle ortak bir tarihe, coğrafyaya ve dile sahip” olduğunu belirtti.

 Açıklamanın devamıda da; “Biz Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi olarak, Ezidi soykırımının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tanınması, adaletin sağlanması ve sanıkların cezalandırılması, mağdurların tazmin edilmesi ve özellikle bölgelerimizin yeniden inşası için inanıyoruz. Şengal’de durumun normalleşmesi ve silahlı gurupların merkezi olmaktan uzak tutulması gerekir. Yezidilerin yaralarını derinleştirecek konulardan uzak durması en  öncelikli görevler arasında yer alıyor.”

Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi açıklamasında tüm Ezidilere de çağrı yaparak şunları söyledi: “Tüm Ezidi siyasi tarafları ve aydınları birlik olup Ezidilerin haklarını garanti altına almaya, Ezidilerle ilgili tün sorunlarda yapıcı bir dil ve diyalog yöntemini benimsemeye çağırıyoruz” dendi.

Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi, açıklamasının sonunda şunları söyledi: “Federal hükümete ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne, Ezidi toplumunun tüm meşru haklarını güvence altına alması ve devletin farklı boyutlarının yönetimine katılmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz” dendi.

08.06.2024 tarihinde Ezidi Ruhani Konseyi, Irak Parlamentosu aracılığıyla birçok partinin Ezidilerin kimliğini Kürtten bağımsız bir ulusa dönüştürme çabalarına ilişkin bir bildiri yayınlamış bu girişimleri tümden ret etmişti.

Ruhani meclisi açıklamasında şunları söylemişti: “Ezidilerin  Ruhani Konseyi, Yezidilerin Kürt kimliğini başka bir millete değiştirmeye ve bu kimliğe müdahale etmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle reddeder. Yezidiler Kürt halkının temel bir parçasıdır ve onların tarihi ve kültürel kökleri Kürt topraklarında derinlere dayanmaktadır.

Ruhani Şuradan yapılan açıklamada, “Ezidilik binlerce yıllık geçmişi olan kadim bir dindir ve Kürt halkının kadim mirasının bir parçasıdır. Yezidiler Kürtçe konuşurlar, gelenekleri genel Kürt kültürüne uygundur. Yezidiler, karşılaştıkları zorluklara ve zulümlere rağmen yüzyıllar boyunca dini ve milli kimliklerini korumuşlardır.

Ezidi Ruhani Şurası, Ezidi Kürtlerin kimliğine saygı duyulması ve bu kimliği değiştirmeye ya da tahrif etmeye kalkışılmaması gerektiğini vurguluyor. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bu kimliğin korunması doğal bir hak ve kutsal bir görev olup, Ezidi halkının ve genel olarak Kürt halkının kültürel ve dini mirasının korunmasının vazgeçilmez bir parçasıdır.”

Diğer Haberler