PKK Şengal’de iki kız çocuğunu kaçırdı

PKK Şengal’de iki kız çocuğunu kaçırdı

PKK’nin adını gençlik örgütü koyduğu yapıları çocukları savaşçı yapmak için kaçırmaya devam ediyor.  PKK’nin yaşadığı krizinden çıkışın yolu olarak Şengal ve Rojava’yı görüyor ve çocuklar kaçırılıyor.  Son olarak Şengal’de 2 Ezidi Kürt kızı kaçırıldı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, PKK’nin , Şengal’in Tel Qasab köyünden  ve Koco köyünden Jan Halef Xıdır  ve Firdewus Faris Musa” adlı kız çocuğunu kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü bildirdi. Kız çocuklarının her ikisi de 15 yaşında. Yoksul ve eğitimsiz aileler çocukları için göz yaşı döküyor ama ne yapacağını bilmiyor. Kaynaklar her iki ailenin PKK kurumlarına gidip çocuklarını geri istediğini ama “bizi tutuklularlar, yardımları keserler” gibi korkular nedeni ile seslerini çıkaramadıklarını belirtiyorlar.

PKK,  Şengal halkının yaşadığı travmayı suistimal ediyor, insanlara karşı havuç-sopa siyaseti uygulayarak bir yandan kitleyi etrafında topluyor öte yandan kendi çıkarı için kullanıyor.  PKK’nin hakim olduğu her yerde 11-17 yaş arası çocuklar erken kandırılacak savaşçı adayı gözü ile bakılıyor.  Bu durum eleştirildiği zamanda bu insanların “kendi rızası ile gittiği” savunuluyor. Oysa ki nasıl ki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun evlenmesi kendi rızası bile olsa kabul edilmezse savaşçı da yapılamaz.

PKK’nın bu eylemleri en büyük suç sayılıyor çünkü Kürt çocukları sağlıklı ve şiddet içermeyen bir eğitim alma ve öğrenme hakkından mahrum bırakılıyor, aynı zamanda bu durum Kürt değerlerinin ve uluslararası yasa ve normların açık bir ihlalidir.

Diğer Haberler