İlk Kürt Ulusal Özgürlük Manifestosu sahibi Şeyh Abdulselam Barzani 109 yıl önce idam edildi

İlk Kürt Ulusal Özgürlük Manifestosu sahibi Şeyh Abdulselam Barzani 109 yıl önce idam edildi

Kürtdistan Ulusal Mücadelesinin öncü ismi Şeyh Abdulselam Barzani, Kürdistan’ın bağımsızlığını istediği gerekçesiyle 14 Aralık 1914’te Osmanlılar tarafından Musul’da idam edildi.

Ortadoğu’da toplum üzerindeki baskıların arttığı, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, Avrupa’da şiddetli çatışmaların yaşandığı 20’nci yüzyılın başlarında, Şeyh Abdulselam Barzani’nin önerdiği reformlar günümüzde modern dünyaya halen ışık tutuyor.

1868’de Barzan köyünde dünyaya gelen Şeyh Abdulselam Barzani’nin bir Peşmerge ve kahraman bir komutan, milliyetçi duygulara sahip milli bir liderdi.

Şeyh Abdulselam Barzani’nin Kürtlerin ulusal birliğinden yanaydı, ve Kürtlerin milli taleplerini Osmanlı Devleti’ne iletti. Abdul selam Barzani’nin talepleri bu gün bile hala geçerli Kürt kimliğinin en doğal haklarını içeren bir talepti. Osmanlı devleti bu talepleri kabul etmedi ve Kürtlere saldırdı. Şeyh Abdulselam Barzani’nin bu saldırılar karşısında Kürtlerin en doğal hakkı olan başkaldırı hakkını kullandı ve meşru bir mücadele yürüttü.

Şeyh Abdulselam Barzani’nin, Osmanlılar tarafından, 14 Aralık 1905’te o dönem henüz 14 yaşında olan kardeşi Mele Mustafa Barzani ve Kürt milletinin gözleri önünde idam edildi.

Abdulselam Barzaninin mücadelesi Kürt mücadelesi için bir kök hücredir. Hala canlı, hala geçerli olan talepleri bu günde Kürtlerin taleplerini karşılayacak kadar güçlü ve moderndi.

Diğer Haberler