Halkların Cenneti Kürdistan

Halkların Cenneti Kürdistan

 Ortadoğu’da hem “Sosyalistlerin” hem de “Ümmetçilerin” kardeşlik söylemlerinde tekçilik egemendir. Bu tekçilik ya bir inancın/mezhebin tüm inançlar üstünde, ya da bir ulusun diğer tüm uluslar/halklar üstünde mutlak bir egemenliğini öngörüyor. Bu tekçi/faşizan anlayış Ortadoğu’yu cehenneme çevirirken, bu cehennemde tüm inançlara/halklara kucak açan ve hepsinin özgürce yaşamasını sağlayan bir cennet doğdu; KÜRDİSTAN!

 Egemen devletlerle birlikte yerel işbirlikçilerin “barbar/gerici/feodal/aşiretçi v.s.” suçlamalarına maruz kalan ve bağımsızlığı engellenen Güney Kürdistan, tüm olumsuzluklara rağmen demokrasi ve insanlık dersi vermeye devam ediyor. Parlamentosunda kontenjan uygulayarak tüm inançları ve halkları barındıran Güney Kürdistan, her inancın ve her kültürün özgürce yaşam bulması için olağanüstü adımlar attı. Bunun en son örneği ise Kürdistan’da Süryanice, Ermenice ve Türkmencenin resmi dil olarak kabul edilmesiydi. Sadece Ortadoğu cehenneminde değil, gelişmiş Batı demokrasisinde de eşine az rastlanır bir adım olan farklı dillerin resmi dil olarak kabul edilmesi Kürdistan düşmanlığı yapan herkesi utandıran ve insanlık adına mahkûm eden tarihi bir adımdı.

 Kürdlerin devletleşmesini “felaket” olarak lanse edenlerin felaketlerin kaynağı olduğu bir kez daha ve somut olarak belgelenmiş oldu.

Güney Kürdistan, Ortadoğu’da yaşam bulamayan farklı inançların/halkların güvenli ve özgür sığınağıdır. Kürdler; direnen, savaşan, cesur bir halk olarak biliniyorlardı. Kürdlerin bu özelliklerine farklılıklara tahammül, çok seslilik/renklilik ve demokrasi kültürü de eklenmiş oldu. Hem de kimsenin inkâr edemeyeceği somut bir şekilde.

Güney Kürdistan deneyimi gösterdi ki, Bağımsız Kürdistan’a karşı olmak için halkların düşmanı olmayı gerektiriyor. Bu düşmanlık “halkların kardeşliği” söylemiyle gizlenemez. Bağımsız Kürdistan sadece Kürdlerin değil, demokrasiden ve insanca yaşamdan yana olan herkesin ortak amacı olmalıdır. Çünkü Ortadoğu cehenneminde her inancın ve her halkın insanca yaşadığı/yaşayabileceği tek ülke Kürdistan’dır!

 Cehennemde cenneti yaşatan Kürdistan’a saygı duymak ve sahiplenerek bağımsızlığa ulaştırmak ‘ben insanım’ diyebilen herkesin görevidir… Süleyman Akkoyun

Diğer Haberler