Amerikan Gallup Enstitüsü Anketi: Kürdistan Bölgesi etnik Azınlıklar için Orta Doğu’da ki en iyi yer

Amerikan Gallup Enstitüsü Anketi: Kürdistan Bölgesi etnik Azınlıklar için Orta Doğu'da ki en iyi yer

 ABD merkezli analiz ve danışmanlık şirketi Gallup, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın son 15 yılını karşılaştıran anketin sonuçlarının yayımladı.

Gallup; bugün yayımladığı “Life in Kurdistan: A Tale of Two Wars?/ Kürdistan’da Yaşam: İki Savaşın Hikâyesi” adlı anket çalışmasında, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın diğer bölgelerinde 2008’den 2022’ye kadarki zamanı güvenlik, ekonomi, refah ve kalkınma açılarından karşılaştırıyor.

Ankette ekonomi ve refah açısından Kürdistan Bölgesi ve Irak halkı arasındaki farkın son 15 yılda azaldığı ortaya konuldu.

“Ekonomik olarak Kürdistan Bölgesi ve Irak halkı artık birbirine daha çok benziyor” denilen ankette, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki halkın yaşam koşullarındaki 15 yıllık değişime dikkat çekiliyor.

Kürdistan Bölgesi’nde iş bulmakta zorluk yaşayanların oranı 2008’de yüzde 57 iken bu oranın 2022’de yüzde 66’ya çıktığı görülüyor.

Araştırmaya göre, Kürdistan Bölgesi’nde yaşam koşullarından memnun olanların oranı son 15 yılda yüzde 8 azalırken bu oran Irak’ta ise yüzde 24 arttı.

Araştırma, Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenliğin Irak’takine oranla çok daha yüksek olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik duygusunun suç oranları düşük olan Körfez ülkelerindekine benzer olduğunu ortaya koydu.

Kürdistan Bölgesi’nin “etnik azınlıklar için Orta Doğu’daki en uygun yerlerden biri” olduğuna dikkat çekilen ankette, Kürdistan Bölgesi’nin Orta Doğu’daki “en Amerikan yanlısı siyasi varlık” olduğu belirtildi.

Gallup, 2003 Savaşı’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta çok farklı iki hikâye olduğunu, savaşın Irak’ın bazı bölgelerinde ekonomik durgunluk ve yıkıma neden olduğunu ancak Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik büyüme ve refaha yol açtığını kaydediyor.

Gallup, 2003’te Irak’ta ABD liderliğindeki savaşın Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık beş milyon insan için Irak’ın güneyinden farklı bir rol oynadığını ortaya koydu. Savaş, Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik çöküşten ziyade ekonomik büyümeye yol açtı; istikrarsızlık yerine, çatışan Kürt siyasi partilerini birbirine yaklaştırdı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki güvenlik hissi

Gallup, “Geceleri yalnız yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuyla Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki halkın güvende hissetme oranlarını karşılaştırdı.

Güvende hissetme oranı Kürdistan Bölgesi’nde 2022’de yüzde 88 iken Irak’ta bu oran yüzde 72. Güvende hissetme oranı Kürdistan Bölgesi’nde 2008’de yüzde 56, Irak’ta ise yüzde 43’tü.

Bu verilere göre, Kürdistan Bölgesi’nde güvende hissetme oranında 2008’den 2022’ye kadar yüzde 32’lik bir artış yaşanmış. Irak’taki artışın oranı ise yüzde 29.

Güvende hissetme oranında Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki fark 2008’de yüzde 13 iken bu fark 2022’de yüzde 16’ya çıkmış durumda.

Etnik azınlıklar için Orta Daoğu’daki en iyi yerler

Gallup, etnik azınlıklar için Orta Doğu’daki en iyi yerler araştırmasında Kürdistan Bölgesi, Irak, Türkiye, Lübnan ve İsrail’i kıyasladı.

Kürdistan Bölgesi bu ülkeler arasında, yüzde 84’lük oranla etnik azınlıklar için en iyi yer oldu. Kürdistan Bölgesi’ni Irak yüzde 59, Türkiye yüzde 55, Lübnan yüzde 52 ve İsrail yüzde 45’lik oranlarla takip etti.

Gallup tarafından araştırılan başka bir konu ise Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki halkın yaşam standartlarını karşılaştırmak oldu.

Yaşam standartlarından memnun olma

Kürdistan Bölgesi’nde yaşam standartlarından memnun olma oranı 2008’de yüzde 53 iken bu oranın 2022’de yüzde 45’e gerilediği dikkat çekiyor. Bu da Kürdistan Bölgesi’nde standartlarından memnun olma oranının 2008’den 2022’ye dek yüzde 8 oranında düştüğü anlamına geliyor.

Irak’ta yaşam standartlarından memnun olma oranı 2008’de yüzde 48 iken bu oranın 2022’de yüzde 72’ye yükseldiği ankete yansıyor. Yani Irak’ta yaşam standartlarından memnun olma oranında yüzde 24’lük bir artış olmuş durumda.

Yaşam standartlarından memnun olma oranında Kürdistan Bölgesi 2008’de daha iyi bir konumdayken 2022’ye gelindiğinde ise Irak’ın gelişme kaydederek Kürdistan Bölgesi’nin önüne geçtiği görülüyor.

İş bulmakta zorluk yaşama

Kürdistan Bölgesi’nde iş bulmakta zorluk yaşayanların oranı 2008’de yüzde 57 iken bu oranın 2022’de yüzde 66’ya çıktığı görülüyor. Bu da iş bulmakta zorluk yaşayanların oranında yüzde 9’luk bir artışa işaret ediyor.

Irak’ta ise iş bulmakta zorluk yaşayanların oranı 2008’de yüzde 54 iken bu oranın 2022’de yüzde 65’e yükseldiği dikkat çekiyor ki bu da yüzde 11’lik bir artış anlamına geliyor.

Diğer Haberler