PKK, Ezidi Mirine karşı savaş açtı

PKK, Ezidi Mirine karşı savaş açtı, Mir Hazım Tahsin Beg; Laleş, Şengal, Ezidi, Başika, Şexan, Türkiye, Ezidi Dindarlar Konseyi, Rojnews, PKK medyası, Laleş,

PKK’ye bağlı kadrolar Şengal’de halkı toplayarak Ezidi Miri Hazım Tahsin Bey’e karşı kışkırtan konuşmalar yapıyor ve Mire karşı açıklamalar yapması için ikna etmeye çalışıyor.
Son bir ay içinde Şengal üzerindeki dezenformasyonunu arttıran PKK, medyası aracılığı ile Şengal üzerinde karanlık bir planı uygulamaya koydu.  Masum insanlar tutuklanıyor, ajan olduklarını kabul etmeleri için işkence yapılıyor. Öte yandan ise Ezidi toplumu karşılıklı olarak birbirine kışkırtılmak isteniyor.

PKK şimdi de Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg’e karşı bir kampanya başlattı. Mir Hazım Tahsin Beg’in Ezidi soykırımını tanınması için yaptığı diplomatik faaliyetleri çarpıtarak, bu görüşmelerin Ezidilere zarar verdiğini iddia ediyor.  Ayrıca PKK Mir Hazım Beg’in kişisel yaşamı, ailesi vb konuları da sürekli olarak kendi etkili olduğu kitle üzerinde dile getirerek, arada bir çatlak yaratmak istiyor.

Bazı diplomatik görüşmelerde Erdoğan ile Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg’in beraber çekilmiş bir iki fotosunu kullanarak “Mir Tahsin Beg Türklere hizmet ediyor” biçiminde bir algı yaratmak istiyor. Ezidi Dindarlar Konseyi diye bir dini kurum oluşturan PKK bu kurumu kullanarak sürekli Ezidi toplumunu bölmeye çalışıyor.

PKK, Şengal halkını Laleş’ten koparmak istiyor

Ezidi toplumu kendi içinde bazı sosyal konularda çelişkileri olan bir kurum. Özellikle geçmişten beri dini merkez olan Laleş’in yakınlarındaki Başika- Şexan ile Şengal arasında belli farklılıklar var. İki bölge coğrafik olarak birbirinden uzak ve Ezidilerin Güney Kürdistan’daki nüfusu yoğunluğu Şengal’de fakat tüm dini merkezler ise Şexan  bölgesine yakın.  Ayrıca Başika-Şexan hattı Kürdistan’daki şehirlere daha yakın olduğu için şehirleşme oranı daha fazla, ekonomik konumları daha iyi. Ayrıca Mir ailesi de Şexan’da ikamet ediyor. Bu durum çok eski dönemlerden beri Şengal halkı içinde tartışma konusu oluyor. Fakat hiçbir zaman Ezidiler arasında bir bölünmeye yol açmamıştır. Özellikle Ezidiler Mirlik kurumu ve Laleş Tapınağına karşı aşırı korumacı bir tutum içindedir.

PKK, Ezidileri kazanamayınca komplo ve şantajlara yöneldi

PKK 2015 yılından bu yana Ezidileri kazanmaya çalışan PKK bunu başaramadı. Başaramayınca da bu kez en azından Ezidilerden bir parça koparmak için Ezidi toplumunun bazı çelişkilerini derinleştirmek istiyor. Bu amaçla da Şengal halkını Laleş tapınağından uzaklaştırmak ve Ezidi dini içinde çelişki çıkarmak istiyor.

Bu politikasını 2015 yılından bu yana sessiz sedasız yürüten PKK zamanın azaldığını fark etti. Çünkü artık Avrupa ve ABD Şengal anlaşmasının uygulanması yönünde ciddi bir çaba içinde. Bu durum PKK’yi korkutuyor.

PKK, Şengal’de durumun normalleşmesini engellemek ve kendi üs alanlarını kaybetmemek için Şengal’de kaos durumunu devam ettirmek istiyor. Bunun için halkı bölme siyasetini hızlandırdı, kirli oyunlar devreye girdi.  Mir Hazım Beg’e karşı bir cephe örgütlemek de işte bu oyunların bir parçası. Mir Hazım Beg, Şengal’e müdahale etmek isteyen tüm güçlere karşı bir mesafede duruyor. Politik sahaya girmiyor. Kendisi daha önce de Avrupa’da kaldığı için dil biliyor ve özellikle de Almanya’da pek çok kurumda etkili biri. Şu ana değin PKK karşıtı bir duruş sergilemedi fakat PKK’nin denetimine girmedi. PKK’nin Ezidileri bölme siyasetine karşı durdu.  PKK şu ana değin Ezidi Mirini yanına çekemedi, Mir’in PKK’yi onaylamayacağını biliyor. Bu nedenle en azından kendi kitlesi içinde Mir’in etkisini kırmak ve yanındaki kitleyi Laleş merkezinden uzaklaştırmak istiyor.

PKK; Ezidi Mirine şantaj yapıyor

PKK, Şimdi Ezidi Dindarlar Konseyi dediği kendisine bağlı kurumu konuşturuyor. Fakat halk içinde de bunun zeminin hazırlıyor. PKK kadroları halk meclisi adı altında köyleri geziyor, ev ziyaretleri yaparak “Mir ve çevresi sizi düşünmüyor, onlar kendisi için çalışıyor, Başika halkı zengindir, onun için onlar Kürdistan’dan kopmak istemiyor. Mir Hazım’ın Türkiye ile ilişkileri var. Türkiye ise Ezidilere düşmandır. O zaman Mir Hazım Ezidilerin düşmanları ile niye ilişkileniyor” biçiminde propaganda yapıyor.

PKK; Mir Hazım Beg’e baskı kurarak taviz almayı amaçlıyor.  Yani aslında Mir Hazım Beg’e şantaj yapılıyor.

PKK’nin Ezidi toplumunun yaralarını derinleştirmesi, birbirine kırdırtması, Ezidilere ve Şengal halkına uzun vadede çok büyük zararlar verecek, Ezidi toplumunu güçsüz düşürecektir.

Diğer Haberler