PDK’nin “Özgürlük, Demokrasi ve Adalet” şiarı ile yaptığı 14’üncü Kongre’nin sonuç bildirgesi açıklandı

PDK'nin "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" şiarı ile yaptığı 14'üncü Kongre'nin sonuç bildirgesi açıklandı Başkan Barzani, Neçirvan Barzani, Mesud Barzani, Referandum Irak Kürdistan

KDP, 3-6 Kasım 2022 tarihlerinde 1061 delegenin katılımıyla Duhok’ta “Özgürlük, Demokrasi ve Adalet” şiarıyla gerçekleştirdiği 14’üncü Olağan Kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı.

Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) gerçekleştirdiği 14’üncü kongre sonuçların ilişkin aldığı önemli kararları, prensipleri ve stratesjisini kamuoyu ile paylaşarak, parlamenter sistemin güçlendirilmesi, iktidar erkinin demokratik prensipler üzerine kurulmasını, halkın her şeyin önünde olmasını esas alacaklarını belirtti.

PDK 14’üncü kongresinin sonuç bildirgesinin ana başlıkları ise şu şekildi oldu:

Açılış Konuşması’nin genel çerçevesi

Başkan Mesud Barzani kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve IŞİD savaşı, Kürdistan Bölgesi’nin birliğinin korunması ile koronavirüs salgını nedeniyle kongrenin ertelenmek zorunda kaldığını dile getirdi. Başkan Barzani konuşmasında, Kürdistan Bölgesi, Irak, Bölge ve Dünya’nın genel durumunu değerlendirdikten sonra kendi Kürdistan Başkanlığı döneminde alınan iki karardan dolayı çok mutlu olduğunu, bunların; Kobane’ye Peşmerge Güçlerinin gönderilmesi ile Kürdistan Bölgesi Özgrülük referandumu yapma kararlarının olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında Kürdistan Peşmerge Güçlerine IŞİD savaşında kahramanca savaşarak Kürdistan Bölgesi’nin savundukları için teşekkür eden Başkan Barzani, Kürdistan halkını da gösterdikleri dirayet, fedakarlıktan dolayı, ayrıca Peşmerge Güçlerine destek verdikleri için özel olarak tebrik etti.

Kongrenin ilerleyen bölümünde 13’üncü kongre ile 14’üncü kongre arasında hayatını kaybeden parti yöneticilerine ilişkin hazırlanan belgesel izlendi ve daha sonra kongre başkanlığı seçimi yapıldı.

Yeni yönetimin belirlenmesi

Kongrenin ilk oturumunda kongre divan kurulu seçiminin ardından oybirliğiyle Başkan Barzani yeninden Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Genel Başkanlığına seçildi, birinci (Neçirvan Barzani) ve ikinci başkan yardımcıları (Mesrur Barzani) Kongreden güvenoyu aldı.

Kongrede KDP başkanlık divanının raporundan sonra, iç tüzük, program, siyasi rapor, şikayet ve öneriler için dört komisyon kuruldu. Kongre bu süreçte iç tüzük, teşkilat ve organlar arasındaki ilişkilerin günümüz gerçekliğine uygun olarak gözden geçirilmesini gerekli gördü. Öte yandan, iç tüzükte liderlik konseyinin adı merkez komitesi olarak değiştirildi. İç tüzükte yapılan bir diğer değişiklik de kadınların merkez komitedeki katılım oranının yüzden 15’ten az olmayacak şekilde artırılması oldu.

“İktidarın kaynağı halktır” prensibi

Kongre, Kürdistan Bölgesi’nde ‘iktidarın kaynağı halktır’ prensibi ışığında parlamenter sistemin güçlendirilmesi, yönetim sisteminin demokratikleştirilmesi, güçler ayrılığı ve dengesi; kurumların bağımsızlığı ve verimliliği; hukukun üstünlüğü ve kadın hak ve özgürlüklerinin korunması; Kürdistan Bölgesi ve Irak yönetiminde insan haklarına ve temel özgürlüklere, şeffaflık, hesap verebilirlik ilke ve stratejilerini onayladı.

Diğer üç parçasının haklı mücadelesine destek

Kürdistan’ın diğer parçalarıyla olan ilişkilerin de ele alındığı raporda, diğer parçaların haklı, meşru taleplerine destek verildiği, her 3 parçadaki siyasi partilere sivil mücadeleyi güçlendirme konusunda telkinlerde bulunulduğu, aynı şekilde Kürtlerin birlikte yaşadığı her 3 devletin de tarihi, siyasi, ekonomik, toplumsal gerekçelerden dolayı Kürt sorununu çözme konusunda daha duyarlı olmalarını ve bu temelde bölgede barış, demokrasi, hoşgörü kültürünün geliştirilmesinin talep edildiğine dikkat çekildi.

PDK olarak Irak bünyesinde Irak Parlamentosu ile Federal Hükümet bünyesinde faaliyetlerine devam edileceği, anayasanın daha da güçlendirilmesi, federal sistemin herkes açısından eşit hale getirileceği çalışmalarda daha güçlü adımlar atılacağına yer verileceği belirtildi.”

Kongre’nin başarısı Kürdistan halkının çıkarlarının başarısıdır

Kongre’nin başarısını Kürdistan halkının talep ve çıkarlarının başarısı olarak gören KDP, geçmişte olduğu gibi bugün de Kürdistan halkının meşru haklarını elde etmesi için bir mücadele aracıdır. Bu amaçla halkın anayasal kazanımlarını, meşru haklarını savunarak Ölümsüz Barzani’nin çizgisini sürdürecektir.

Kongre, Başkan Barzani’nin önerisi üzerine oy birliği ile Ezidi Kürt bir yoldaşın Merkez Komiteye seçilmesine karar verdi.”

Diğer Haberler