Kürdistan Bölgesinin anayasal kurumları: “Irak Federal Mahkemesi’nin kararı kabul edilemez”

Kürdistan Bölgesinin anayasal kurumları: “Irak Federal Mahkemesi'nin kararı kabul edilemez"

Kürdistan Baölgesi Başkanı Neçirvan Barzani liderliğinde bir araya gelen Kürdistan Bölgesi’nin anayasal kurumlarının temsilcileri, “Irak Federal Mahkemesi’nin kararı kabul edilemez ve Kürdistan Bölgesi hiçbir şekilde haklarından vazgeçmeyecektir” dedi.

Kürdistan Parlamentosu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi temsilcileri bugün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani başkanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, Irak Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi petrol ve gaz yasasına ilişkin 15 Şubat tarihli kararı görüşüldü.

Katılımcılar, Federal Mahkeme’nin kararının kabul edilemez olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını kullanmaya devam ettiğini ve hiçbir şekilde anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini, Kürtlerin hak ve yetkilerini korumak için tüm anayasal yolların kullanılacağını vurguladı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:

  • Federal Mahkeme’nin kararı, federal sistemin içeriğine, metnine, ruhuna ve temeline aykırı olup, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hak ve yetkilerinin açık ihlalidir.
  • Mahkemenin kararı yürürlükteki bölgesel hakları tanımadığı için anayasa ihlalidir.
  • Mahkeme, Irak’ın 1976 ve 1985 anayasalarını esas almıştır ki bu anayasalar Irak’ın federal olmayan, katı merkeziyetçi yönetimi zamanında oluşturulmuş anayasalardır.
  • Bu karar sadece anayasanın ve federal sistemin ihlali anlamına gelmiyor; bu karar aynı zamanda tarafsız olunmadığının da işareti.
  • Kürdistan Bölgesi petrol sözleşmelerinin ve anlaşmalarının Kürdistan Bölgesi petrol ve gaz yasasına ve Irak anayasasının 112. maddesine göre yapıldığını yineliyoruz.
  • Federal Mahkeme’nin anayasanın hükümlerine göre kurulması ve anayasaya uygun olarak görevlerini yerine getirmesi gerektiği dikkate alındığında, tüm anayasal kurum ve organlar, anayasanın uygulanmasını ve sürdürülmesini güvence altına almalıdır.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını korumak için mümkün olan tüm adımları atmak için Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki tüm siyasi partiler ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Kürdistan Parlamentosu gerekli yasal ve anayasal adımları atıyor ve Kürdistan Bölgesel Yargı Konseyi, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını görüşmek üzere Irak yargısıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Kürdistan Bölgesi her zaman olduğu gibi, anlaşmazlığı anayasa temelinde çözmeye hazırdır ve Federal Hükümet, Irak dostları ve uluslararası toplumla yapıcı görüşmeler yoluyla anlaşmazlığın anayasa temelinde çözülmesini desteklemeye devam ediyor.”

Diğer Haberler