Ferit Uzun’un PKK tarafından katledilmesi Kürtlere karşı yapılan komplonun ilk halkalarından biridir

Ferit Uzun’un PKK tarafından katledilmesi Kürtlere karşı yapılan komplonun ilk halklarından biridir Faik Bucak, Vedat Aydın, Türk devlet; Abdullah Öcalan, Pilot, Öcalan'ın kayınpedi, Ali Yıldırım, serok, Mehmet Şener, hikmet Fidan

Dengê Kawa lideri Ferit Uzun’un PKK tarafından katledilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Ferit Uzun’un katledilmesinin ayrıntıları netleşmediği gibi aslında bu cinayetin taşıdığı anlam ve yol açtığı sonuçlarda hiçbir zaman tam anlaşılmadı veya bu küçük bir çevre ile sınırlı kaldı.

Ferit Uzun cinayeti aslında Türk devletinin 1960’larda Kürtlere karşı başlattığı komplonun siyasi cinayetler serisinin ilklerinden biriydi. Bu nedenle anlaşılması çok önemliydi.

Faik Bucak ve Ferit Uzun cinayetini aynı merkez planladı

Ferit Uzun cinayetini anlamak için her şeyden önce Faik Bucak cinayetini anlamak gerekiyor. KDPT Genel Başkanı Faik Bucak 4 Temmuz 1966’da Urfa’nın Karaköprü mevkiinde katledildi. Bu olayın üstünden de 55 yıl geçti. Olay aydınlatılmadı.

Faik Bucak cinayeti Türk devleti derin aklının gerçek Kürdi ve Milli duygularla hareket eden Kürt liderleri yok ederek yerine sahte Kürt lideri ve partileri yaratması projesinin başlangıcıydı.

Denge Kawa lideri Ferit Uzun ile TDKP lideri Faik Bucak’ın kişilikleri arasında her ne kadar farklar olsa bile misyon olarak aynıydılar. Ferit Uzun kişiliği, duruşu ve entelektüel yapısı ile sol eğilimli bir Kürt liderdi. Fakat Kürdistan öncelikli bir siyasal düşünceye sahipti. Kürtçü ve Kürdistaniydi. Her iki liderde Kürtçü, Kürdistani insanlardı. Ayrıca yerelden yükseliyorlardı. Türk devletinin 1960’lardan sonra yükselen Kürt milli hareketini büyük bir tehlike olarak görmüş ve bunların tasfiyesini birinci amaç olarak görmüştü. Faik Bucak’ı Türk devleti Ferit Uzun’u ise PKK katletti. Fakat her iki siyasi cinayetin kararı da aynı yerden alınmıştı.

Faik Bucak’tan Ferit Uzun’a, Vedat Aydın’dan Mehmet Şener’e kadar işlenen cinayetler serisi arasında bir bağ var

Kürt halkının gerçek önderleri yok ediliyordu. Böylelikle öne çıka bilecek herkese göz dağı veriliyor ve yerlerine sahte olanlar geçiriliyordu. Amaç Türk devletine göbekten bağlı bir Kürt oluşumu sağlamaktı. Türkçü bir Kürt oluşumu kurmaktı. 1970’lerden tutalım 12 Eylül Askeri Cuntasının pratiklerine, 1990’larda Kürdistan’da öldürülen yurtseverlere, gerilla savaşında hedef yapılanlara hatta 2015 yılında “Özyönetim mücadelesi” adı altında yapılan savaşlara kadar her şey Türk devletinin Kürtleri ehlileştirme projesinde sivri olan başların kesilmesiydi.

Faik Bucak, Ferit Uzun, Vedat Aydın, Hikmet Fidan ve Mehmet Şener gibi pek çok siyasi cinayetin arkasında Türk devletinin projesi vardır. Öne çıka bilecek herkes budanmıştır. Türkiye istihbarat örgütü MİT’e çalışan Ali Yıldırım’ın kişinin damadı ve MİT üyesi olan Pilot’un yakın arkadaşı Abdullah Öcalan’a yer açılmıştır.

Eğer Faik Bucak ve Ferit Uzun yaşasa Abdullah Öcalan “serok” olabilir miydi?

Çok basit bir soru soralım: Eğer Faik Bucak, Ferit Uzun ve diğer pek çok kişi yaşıyor olsaydı Abdullah Öcalan’ın kendinde meydanda “serok” olarak yer bulması olası mıydı? Hayır.

Eğer Çetin Göngör (Semir), Mehmet Şener gibi isimler PKK’de yaşıyor olsaydı Abdullah Öcalan kendini PKK’nin tek ismi haline getire bilir miydi? Hayır.

Bunun için her Kürdün bilmesi gereken bir şey vardır: 1970’ler sonrası Kürdistan’da öldürülen her siyasi kişiliğin ardında Kürt milli damarını kesme çabası vardır. Hangi karanlık cinayeti, faili meçhulün altına bakarsanız öldürülen gerçek bir Kürt ulusallaşmasına inanan milli bir kişilik görürsünüz. 1990’larda Mardin, Nusaybin, Silvan, Amed ve daha pek çok yerde öldürülen imamlar, yakılan köyler hep Kürdistani damara yönelikti.

Kürtlerin bu damarını bitirmek için binlerce faili meçhul, kaçırma, işkence ve suikast düzenleyen Türk devleti nasıl olurda Abdullah Öcalan’ın Şam’da elini kollunu sallayarak gezmesine, havuzlu villasında yaşamasına müsaade etmiştir? Neden Faik Bucak devlete karşı tek mermi patlatmadığı halde 18 kurşun yemiştir, fakat Abdullah Öcalan Lazikiye’de deniz kenarındaki bir evde plaja gidip rahat rahat yüze bilmiştir. Neden? Çünkü yukarda söylediğimiz gibi Öcalan Kürt milli damarını keseceği ve Türkçü bir Kürt hareketi yaratmakla görevlendirilmiştir. Öcalan’ın büyümesi için herkesin ölmesi gerekiyordu.

PKK’nin bu varoluş gerekçesi anlaşılmadan günümüzdeki olayları da doğru anlayamayız. Mesela o zaman PKK’nin neden her yıl yeneceğiz, bitireceğiz diyerek Türk ordusunu Güney Kürdistan’a çektiğini ve daha sonra da 5-10 km toprak teslim ettiğini kimse anlayamaz.

Kürdü Kürde kırdırma projesi

Ferit Uzun olayı Türk devletinin Kürdü Kürde kırdırma projesinin de bir devamıdır. Türk devleti Kürtlerin birbirini vurmasında PKK’ye stratejik bir rol verdi. PKK’nin ideolojik söylemler ve herkesi ajan olarak tanımlaması ile işlediği her cinayetin altında Türk devlet aklı mevcuttur.

Ferit Uzun olayını anlamayan Serêzerê Asayiş Müdürü Gazi Salih Elixan’ın HPG- PKK eli ile neden öldürüldüğün asla anlayamaz.

Ferit Uzun olayını anlamayan bugün PKK’nin YNK’yi KDP’ye karşı kışkırtmaktaki amacını anlayamaz.
PKK hiçbir zaman resmi olarak kabul etmemiş de olsa Ferit Uzun cinayetini PKK’nin aldığı karar ile Emin Dal isimli bir kadrosunun işlediği konusunda hiçbir şüphe yoktur. PKK’nin bu cinayeti işleme biçimi, seçilen hedef ve sonrası yaşanan gelişmeler bu olayın çok kapsamlı bir biçimde planlandığını göstermektedir. Ferit Uzun PKK tarafından vurulur fakat PKK olaydan hemen sonra Ferit Uzun’un cenazesine sahip çıkarak her yerde Ferit Uzun’un Urfalı bir aşiret olan Bucaklar tarafından vurulduğunu söyler. Siverek’in önemli ailelerinden Uzunları yanına almak ister bu biçimde. Fakat olay açığa çıkar. PKK’nin bu korkunç komplosu tutmaz. Eğer olay PKK’nin planladığı gibi giderse belki de büyük bir çatışma çıkacak ve onlarca başka insan ölecekti. PKK böyle bir fitneden kendi çıkarı için asla çekinmez.

PKK hep kendisi dışındaki Kürtleri bölüp parçalamak, birbirine karşı kışkırtmak, arada çatlaklar yaratıp araya sızmak üzerine kurmuştur varlığını. Kürdistani damar ve enerji bu biçimde bir taraftan PKK bir taraftan ise Türk devleti tarafından emilmiştir.

Ferit Uzun’un katledilmesi PKK’nin var oluş nedenlerini ve karakterini izah eden önemli bir olaydır. Kürtler bu olaya sesini çıkarmadığı müddetçe de Kürt toplumu içindeki kanayan “ölümler-cinayetler” serisinin önünü alamayacaktır.

Diğer Haberler