Kürdistan Hükümeti’nden yeni kararlar

Kürdistan Hükümeti'nden yeni kararlar

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, gelir ve giderlerle ilgili önemli kararlar alındığı bildirildi.

Dün Kürdistan Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı. Coronavirus tedbirleri nedeniyle Bakanlar Kurulu online toplanıyordu. Tedbirlerin gevşetilmesi sonrası Kürdistan Bakanlar Kurulu ilk kez bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümetin çalışma programında yer alan reform yasasının uygulanması ele alındı.

Toplantıda ayrıca Bağdat’ta temaslarda bulunan heyetin, Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ile petrol ve doğalgaz konularıyla ilgili yaptığı görüşmeler de değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

Giderlerde kısıtlama

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve Hükümetteki üst düzey yöneticiler ile özel statüdeki kişilerin, Parlamento Başkanı, parlamenterler, Adalet Divanı, İl Meclisleri, sivil, askeri ve asayiş güçleri ile bu görevlerden emekli olanların aldığı maaş ve primlerinin azaltılması kararlaştırıldı.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nın, sadece biyometrik sistemde kaydı olup muazzaf olan kişilere maaş vermesi, muazzaf olmayan kişilerin maaşlarını kesmesi de karara bağlandı.

İlaç, tıbbi malzeme ve hastane giderleri, cezaevleri, huzur evleri, yetimhaneler, kadın sığınma evleri gibi kurumların temel giderleri hariç diğer işletme giderlerinde kısıtlamaya gidilmesi de alınan kararlar arasında.

Şeffaflık adına işletme bütçeleriyle ilgili de yeni online sistem takip edilecek, rutin azaltılacak.

Bakanlık ve valiliklerin üretim bütçelerindeki giderler askıya alınacak.

Bölge’deki bütün kurumların ve bakanlıkların ödenekleri gözden geçirilecek ve Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından asgari düzeye çekilecek.

Petrol ve doğalgaz alanındaki hizmetlerin giderleri gözden geçirilecek.

Gelirlerin artırılaması

Gelirlerin arttırılması amacıyla da şu kararlar alındı:

Özel sektör tarafından sınır kapılarında sunulan hizmetlerden sağlanan gelirlerin, kamu çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

Gümrüklerde uygulanan ve yasalarla örtüşmeyen bağışlamaların iptal edilmesi.

Sınır kapılarında yasa dışı şekilde kamu gelirlerine zarar verebilecek her türlü durumun önüne geçilmesi için kontrollerin sıklaştırılması.

Yerli petrol ve gaz şirketleri, güvenlik firmaları, internet ve komünikasyon şirketlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde vergiye tabi kılınması.

Rafine edilen ve ihraç edilen petrol ürünlerine vergi getirilmesi.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’nın, ihlallerin yapıldığı tarım arazilerini gözden geçirmesi, icara verilen toprakların gelirlerinin ulusal kaynak olarak kabul edilmesi için sözleşmeler yapılması.

Üretim için verilen ancak projesi uygulama aşamasına geçmeyen arazilerle ilgili sözleşmelerin feshedilmesi.

Sektör çerçevesinde vatandaşlara verilen arazilerin ile yerleşim birimlerinin tapulanması.

Hükümete ait bütün mal ve mülklerin kamu geliri olarak sayılması için ilgili bakanlıklarca sayımının yapılması.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından reform yasası ışığında ticari borçların tahsil edilmesi.

Özel sektör tarafından yapılan elektrik dağıtım hizmeti ve elde elen gelirin hükümetin öncülüğü ve kontrolüne alınması.

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Hükümetin kontrolünde, Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerin mahsullerinin özel sektör tarafından alımı ve pazarlanması projesinin onaylanması.

Diğer Haberler