Bu gün Cıbranlı Halid Bey, Yusuf Ziya Bey ve arkadaşlarının idam edilişinin. 95. yıl dönümü

Bu gün Cıbranlı Halid Bey, Yusuf Ziya Bey ve arkadaşlarının idam edilişinin. 95. yıl dönümü

Bu gün Cibranlı Halid Bey, Yusuf Ziya Bey ve mücadele arkadaşları, Ali Rıza Bey Bahaddin Bey, Faik Bey ve Mele Evdırrehman Şırnexi’nin Bitlis Özel Harp Divanının kararı ile idam edilişinin 95. yıl dönümü.

1921 yılında Cıbranlı Halid Bey öncülüğünde kurulan Azadi örgütü Kürdistan tarihinin en önemli olaylarında rol oynamıştır. Tarihte Şeyh Sait isyanı olarak geçen büyük Kürt başkaldırısının örgütlenmesini ve hazırlığını da bu hareket yapmıştır.
Bilinçli olarak sadece Şeyh Saide mal edilen ve hiçbir programı yokmuş gibi gösterilen isyan aslında örgütlü, planlı ve programlı bir süreçti. Fakat istihbarat bilgileri alan devlet tarafından tutuklanırlar. Birkaç ay sonra Bitlis’te mücadele arkadaşları Ali Rıza Bey, Faik Bey, Mele Evdırrahman Şırnexi ile beraber idam edilirler.

Diğer Haberler