Irak parlamentosunun Ezidiler Kürt değil yasa tasarısına  Ezidi Ruhani meclisinden cevap: Ezidiler Kürt halkının ayrılmaz bir parçasıdır

Irak parlamentosunun Ezidiler Kürt değil yasa tasarısına  Ezidi Ruhani meclisinden cevap: Ezidiler Kürt halkının ayrılmaz bir parçasıdır

Ezidi Kürtleri, Kürtlükten bağımsız bir millet olarak tanıtmayı amaçlayan bir yasa taslağı Irak Parlamento Başkanlığına sunuldu. Ezidi Kürtler taslağa tepki göstererek, Kürtlerle Ezidileri birbirinden ayırt etmeye çalışan her adıma karşı olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Irak’ta 182 milletvekilin imzası bulunan bir taslağı meclis başkanlığına sunuldu. Musul Milletvekili Nayif Xellaf tarafından meclis başkanlığına sunulan taslakta Ezidi Kürtlerin ayrı bir “millet” olarak kabul edilmesini talep ediyor. Ezidi ileri gelenler yasa tasarısına büyük tepki gösterdi.

Êzidî Ruhani Konseyi bugün bir açıklama yayınladı

Ezidi Ruhani Konseyi, bazı partilerin Ezidilerin kimliğini Kürtten bağımsız bir ulusa dönüştürme çabalarını kınadı.

Açıklamada, Êzidî Ruhani Konseyi’nin, Êzidî kimliğini Kürt’ten başka bir millete dönüştürmeye ve bu kimliği değiştirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle reddettiği belirtildi. Ezidilerin Kürt halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, tarihi ve kültürel köklerinin Kürt topraklarında derinlere dayandığını söyledi.

Ezidilerin kadim bir din olduğunu, tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını ve Kürt halkının kadim mirasının bir parçası olduğunu vurguladı. Ezidiler Kürtçe konuşuyor ve gelenekleri genel Kürt kültürüyle uyumlu. Yüzyıllar boyunca Ezidiler, karşılaştıkları zorluklara ve zulümlere rağmen dini ve etnik kimliklerini korudular.

Son olarak Êzidî Ruhani Şûrası, Êzîdî Kürt kimliğine saygı gösterilmesi, onu değiştirmeye ve tahrif etmeye çalışmamak gerektiğini vurgulayarak, bu kimliği korumanın doğal bir hak, kutsal bir görev ve korunmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ekledi.

Taslak PKK’nin Musul’daki ortaklarından geldi

Ezidilerin büyük tepki gösterdiği tasarı ise Musul Parlamenterine ait. Naif Xelef adlı bu kişi ise Musul Vilayet meclisinde PKK’nin Şengal yapısı ile ititfak yapan partilerden birine üye.
Özellikle Ezidi mülteciler üzerinde tartışmaların olduğu ve Ezidilerin Kürdistan’dan koparılmak istendiği bir dönemde böyle bir yasa tasarısı hazırlanması da dikkatlerden kaçmadı.

Diğer Haberler