KDP, YNK, Komal, Goran ve iki islami partiden ortak tutum: UNAMI Irak’taki misyonunu devam ettirmeli

KDP, YNK, Komal, Goran ve iki islami partiden ortak tutum: UNAMI Irak'taki misyonunu devam ettirmeli

Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye şehrindede UNAMI’nin varlığının devamı konusunda istişarede bulunmak amacıyla, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK), Değişim (Gorran) Hareketi, Kürdistan İslami Adalet Grubu ve Kürdistan İslam Birliği temsilcileriyle özel bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda hazır bulunan tüm Kürt partileri, Irak hükümetini desteklemedeki önemli rolü ve ülke üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle UNAMI’nin Irak’taki varlığının gerekliliğini teyit ettiler.

Yanısıra, Tarafların BM Güvenlik Konseyi’nin Misyonun Irak’tan çekilmesini görüşmek üzere gelecek Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıdan önce göndermek üzere biri BM Güvenlik Konseyi’ne, diğeri de Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani’ye olmak üzere UNAMI’nin varlığını sürdürmesinin önemini vurguladıkları iki mektup gönderme konusunda anlaştılar.

Irak, her yıl mayıs ayının sonunda, BM Güvenlik Konseyi’ne, Misyonu sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin tutumunu özetleyen bir memorandum sunar. Güvenlik Konseyi’nden uzman bir komite, bir ay önce Irak’ı ziyaret ederek çeşitli yetkililerle 250’den fazla toplantı gerçekleştirdi. Iraklı paydaşlar ve bir rapor taslağı hazırlayanlar, Tüm Kürt partileri, önümüzdeki aşamada UNAMI’nin varlığını sürdürmesinin gerekliliği konusunda hemfikirdi.

Başbakan El Sudani’nin 21 Mayıs’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı bir mektupta, UNAMI görev süresinin 31 Aralık 2025’e kadar sona erdirilmesini resmi olarak talep etmişti.

Misyonun bu yıl için kalan çabalarının yalnızca ekonomik reform, hizmet sunumu, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve diğer kalkınma alanlarındaki çalışmalarını tamamlamaya odaklanması gerektiğini şart koştu.

Irak hükümetinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1500 sayılı Kararı uyarınca 2003 yılında kurulan BM Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) rolü, 2007 yılında 1770 sayılı Karar uyarınca önemli ölçüde genişledi.

Misyon, Irak’taki operasyonlarının başlangıcında, Ağustos 2003’te Bağdat’taki El Kanat Oteli’ndeki karargahını hedef alan bir terörist bombalama olayıyla trajik bir olayla karşı karşıya kaldı.

Saldırıda otel yerle bir oldu ve aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello’nun da bulunduğu 23 personel hayatını kaybetti.

Merkezi Bağdat’ın yoğun şekilde güçlendirilmiş Yeşil Bölgesinde bulunan Misyon, aynı zamanda BM Kuruluşlarının, Fonlarının ve Programlarının insani yardım ve kalkınma girişimlerini koordine etmek için hükümet ortakları ve sivil toplumla işbirliği yapmakla da görevlidir.

Diğer Haberler