PWK: BM ve Dünya Devletleri’ni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Gereklerini Yerine Getirmeye Çağırıyoruz!

PWK: BM ve Dünya Devletleri’ni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Gereklerini Yerine Getirmeye Çağırıyoruz! Kaynak: PWK: BM ve Dünya Devletleri’ni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Gereklerini Yerine Getirmeye Çağırıyoruz!

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana kutlanmaktadır.

30 Maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1948’de Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu’nda(BMGK) kabul edildiği gün olan 10 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan haklarının alabildiğine ihlal edildiği II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında kabul edildi.

İnsanlık tarihinin en büyük suçlarına imza atanNazizm ve faşizmi yenilgiye uğratan dünya halkları, bir daha bu türden ihlallerle karşılaşmamak için, Birleşmiş Milletler nezdinde yeterince güvenilir sayılabilecek bir tedbir almışlardı.

Ama, belli bir günü İnsan Hakları Günü ilan etmenin, insan hakları ihlallerinin önlenebileceği anlamına gelmediği çok geçmeden görüldü. Faşizmi birlikte yenilgiye uğratan devletler ‘Batı’ ve ‘Doğu’ olarak iki farklı bloka ayrıldılar ve birlikte onayladıkları“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni birlikte ihlal etmeye başladılar.

Doğu Bloku Batı’nın, Batı da Doğu Bloku’ nun İnsan Hakları İhlallerini gündeme taşıdı fakat her bir blok, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) ‘Veto Hakkı’nı kullanarak Birleşmiş Milletleri fiilen işlemez hale getirdi. Veto Hakkı’na sahip BMGK Daimi üyesi devletler, kendi çıkarlarını korumak adına, dünyanın devletsiz milletlerinin haklarını ayaklar altına almaktan çekinmediler.

İki Bloklu Dünya artık yok, fakat devletsiz ve başka devletler tarafından egemenlik altında tutulan milletlerin hak ihlalleri devam ediyor. Günümüz dünyasında hak ihlallerine maruz kalan milletlerin başında Kürt milleti gelmektedir. Başta Ezidi Kürtler olmak üzere bir bütün olarak Kürt Milleti, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul eden ve 10 Aralık’ı İnsan Hakları Günü ilan eden BM’nin gözleri önünde çağdışı İŞİD’in insafına terk edildi.

Dünya İnsan Hakları Günü’nü yadettiğimiz bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni çiğneyen, gereklerini yerine getirmeyen, bu Bildirge’nin takipçisi olmayan ilk kurum, ne yazık ki Birleşmiş Milletler’in kendisidir.

Şimdi soruyoruz: Bırakalım öncesini, 10 Aralık 1948’den bu yana Kürtlerin yasaklanan dili için, yok sayılan ulusal hak ve özgürlükleri için, Kürtlerin maruz kaldığı, soykırım ve katliamlar için, işkence ve hapis cezaları için, ayaklar altına alınan düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için BM ne yaptı?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 30 maddesinde tanımlanan tüm hakların açık ihlaline maruz kalan Kürt milleti için BM ne yaptı, ne yapıyor?

Evet, Herkesin hak eşitliğine dayalı yeni bir dünya özlemiyle,Dünya İnsan Hakları Günü’nün kabul edilişinin 75.Yıldönümünde BM’ye ve ilgili tüm devletlere, sivil toplum kuruluşlarına, insan hakları savunucularına sesleniyoruz: Hak ihlaline muhatap olan bütün ezilen ve ötekilerin yanı sıra, 50 Milyonu aşkın Kürt milletinin insani haykırışına kulak verin. Kürt milletinin en temel insani haklarının, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde dile getirilen hak ve özgürlüklerinin sağlanması için sizleri acilen adım atmaya çağırıyoruz.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye Devletleri’ni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

10.12.2023

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Basın Bürosu

Haberin orjinali: PWK: BM ve Dünya Devletleri’ni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Gereklerini Yerine Getirmeye Çağırıyoruz!

Diğer Haberler