Kerkük’te şovenist olmayan Türkmenler: KDP’nin Kerkük’e geri dönüşü Türkmenlerin haklarının korunmasına da fayda sağlayacak

Kerkük’te şovenist olmayan Türkmenler: KDP’nin Kerkük’e geri dönüşü Türkmenlerin haklarının korunmasına da fayda sağlayacak

KDP’nin 5 Kasım günü Kerkük’e geri dönmesi Kürtler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Ayrıca Kerkük’te şovenist yapıların dışında da kalan diğer etnik ve dini guruplarda KDP’nin Kerkük’teki varlığının Kerkük için ve halkların çıkarlarını korumak için de önemli olduğunu düşünüyor.
Kerkük’te Şovenist yapılar halklar arasındaki çatışmaları kışkırtmak ve Kürt kimliğni silikleştirmek için çoğu zaman ortak hareket ediyor. Bu çevreler KDP’nin gelişini provokasyonlarla engellemeye çalıştı. Fakat şovenist ittifakın dışında pek çok çevre aynı fikirde değil.
Türkmen Halk Partisi Genel Başkanı Irfan Kerkük’I konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Kerküki konya ilişkin olarak “PDK’nin seçimlere ve özellikle Kerkük’e dönük programında tüm halkların hakları korunuyor. Ayrıca Başkan Barzani’nin etnik yapılar arasında eşitlik isteyen ve Türkmenlere de aynı hakları tanıyan tutumu biliniyor” dedi.

Kerküki “Türkmenler Başkan Barzani’nin tutumunu ve eşitlikçi yapklaşımını yürekten hissediyor” dedi. Kerküki ayrıca KDP’nin Kerkük-Germiyan binasını Kerkük üniversite’sine bağışlaması konusunda “Başkan Barzani her zaman doğru ve tarihi kararlar alıyor” diye yorumladı.

İrfan Kerküki’nin liderliğini yaptığı Türkmen Halk Partisi Kerkük’te ve Kürdistan’da Kürtleri destekleyen Türkmenlerin bir araya geldiği bir yapıdır.

Irak İl Meclisleri seçimlerinin 18 Aralık 2023 tarihinde yapılması kararlaştırıldı, yani 2005 yılından bu yana Kerkük şehrinde il meclisi seçimleri ilk kez yapılıyor.

Kerkük’te 870 bin 920 kişi oy verme hakkına sahiptir. Kerkük il meclisinin 15 üyeliği için 248 aday yarışacak.

Diğer Haberler