DİAKURD’dan önemli adım: Lozan Anlaşmasına karşı yargı yoluna gidiyor

DİAKURD'dan önemli adım: Lozan Anlaşmasına karşı yargı yoluna gidiyor

Kürt Diaspora Konfederasyonu (DİAKURD) yaptığı yazılı açıklamad, “Kürt halkının haklarının gasp edildiği Lozan Anlaşmasında kendi kaderini tayin hakkının Kürt halkı tarafından kullanılabilmesi için yargı yoluna başvuracağız” dedi.

DİAKURD açıklamasında, 24 Temmuz 2023 tarihinde Lozan Anlaşması’nın yüz yılını dolduracağına dikkat çekerek, Lozan Anlaşmasına karşı yargı yoluna gideceklerini belirttikleri açıklamaları şu şekilde:

“24 Temmuz 2023 tarihinde Lozan Anlaşmasının yüz yılı doluyor.  Anlaşmayı imzalayan devletler uluslararası hukukun en önemli ilkelerine aykırı davranarak bir halkı temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bıraktılar. I. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok yeni devlet kuruldu, halklar özgürleşti, yeni bir dünya düzeni oluşturuldu. Lozan’da Kürt halkı esaret altına alınırken Kürtlere söz söyleme hakkı dahi tanınmadı, temsil edilmelerine izin verilmedi. Anlaşmadan sonra kurulacak olan Türkiye devletinin temsilcileri kendi siyasi çıkarlarını merkeze alarak bir “barış” tesis etti. Bu “barış” Kürt halkının inkarı üzerine tesis edildi. “Biz Kürtleri de temsil ediyoruz, Kürtler Türkiye parlementosuna ve hükümette Türklerle eşit biçimde söz hakkına sahip” diyen müstakbel Türk devletinin kurucuları kendi devletlerini kurduktan hemen sonra Kürt ulusunun varlığını dahi inkar ettiler.

Bu anlaşma neticesinde Kürtler yüz yıl boyunca ulusal haklarından mahrum bırakıldı. Yüz yıl boyunca yüzbinlerce Kürt katledildi, milyonlarca Kürt sürgün edildi, binlerce köy yakılıp yıkıldı, Kurdistan asimilasyon alanına çevirildi. Tarihi eserler Kurdistan’dan alınıp götürüldü, götürülemeyenler ise su altında bırakıldı. Bir orman ülkesi Kürdistan’ın doğası tahrip edildi, ediliyor.

Müvekkillimiz DİAKURD (Konfederasyona Kurden Diaspora, Kürt Diaspora Konfederasyonu) Lozan’ Anlaşmasındaki hak gaspının sonra ermesi, uluslararası hukukta emredici kural yani jus cogens niteliğinde olan self-determinasyon hakkının Kürt halkı tarafından kullanılabilmesi için yargı yoluna başvurma kararı aldı. Bizde bu karar uyarınca DİAKURD adına hukuki süreci başlattık. Böylece müvekkillimiz adına TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu talebimizin karşılanması için yazılı dilekçe sunduk. Yasal süresi içerisinde olumlu bir cevap alamazsak önce iç hukuk yollarına daha sonra ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz.”

Diğer Haberler