Başbakan Barzani gündemdeki önemli konuları cevapladı: “Hiç kimse Kürdistan Bölgesi halkı adına kendi başına karar verme yetkisine sahip değildir”

Başbakan Barzani gündemdeki önemli konuları cevapladı:"Hiç kimse Kürdistan Bölgesi halkı adına kendi başına karar verme yetkisine sahip değildir"

 Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani bugün medya mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği konferansta gündeme ilişkin önemli konulara açıklık getirdi.

Başbakan önemli gündem maddesi olan enerji konusunda şunları belirtti: “Bu konu Kürdistan Bölgesi ile Federal Hükümet arasında daha önceden görüşülüp ele alınmıştı. Bazen Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin alınan bazı kararlara uymadığı konusunda eleştiriler oldu ama bu asla doğru değil. Özellikle varolan sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla ele alınması, halledilmesini esas aldık. Özellikle bu konularda tekelden kararlar alınmasını asla doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bu tür konular anayasal çerçevede ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Hiç kimse Kürdistan Bölgesi halkı adına kendi başına karar verme yetkisine sahip değildir. Biz Kürdistan Bölgesi olarak bir anayasaya sahibiz ve kararlarımızı bu anayasa çerçevesinde alırız. Hiç bir kesimin de bu anayasayı ayaklar altına almasına göz yummaz, seyirci kalmayız.”

“Kürdistan seçimleri konusunda, siyasi tarafların uzlaşı sağlamasını beklediiyoruz.”

Basın konferansında açıklamalarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkı açısından birincil gündem maddesinin seçimler olduğunu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda ısrarlı olduklarını, bu konuda yasal bütün gerekliliklerin yerine getirildiğini ve bütün siyasi tarafların uzlaşı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Süleymaniye, Halepçe kentleri ile Germiyan ve Raperin Bölgeleri’nde maaşların zamanında ödenmemesi konusuna da değinen başbakan şunları söyledi: “Herkesin de şahit olduğu üzere biz ilk göreve başladığımızda Kürdistani bir hükümet olacağımızı belirttik. Ayrıca Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan bütün bileşenlerin bu hükümette yeteri düzeyde temsil bulacağını garantilemiştik. Aynı şekilde bölgeler ve bağımsız idarelere faaliyetlerinin aksamaması için gerekli iktidar paylaşımını sağlayacağımızı söylemiştik. Fakat maalesef hükümetimizin belirlediği bu hususlarda bazı aksaklıklar yaşandı, çünkü bazı bölgeler veya idareler beklenen performansı gösteremedikleri gibi gelirleri hükümet kasasına aktarma konusunda ayak direttiler ve elde edilen gelirleri hükümetin tasarufuna sunmak istemediler. Bu nedenle belirlediğimiz projelerin hepsinin hayata geçirilmesine engel oldular.

“Petrol gelirleri de hükümet tarafından bütün kentlere eşit bir şekilde dağıtılmakta”

Hükümet gelirleri farklı bir çok sektörden elde edilmekte ve bunların başında petrol gelmekte. Petrol gelirleri de hükümet tarafından bütün kentlere eşit bir şekilde dağıtılmakta.

Hükümet gelirlerinden bir diğeri ise Federal Hükümet tarafından gönderilen bütçe ve bu bütçede çoğu zaman gönderilmeyerek farklı problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Diğer bir gelir kaynağı da iç kaynaklar; bu gelirler Erbil ve Duhok kentlerinde fazla olurken, Süleymaniye ve diğer yerlerde beklenenden az oldu. Çünkü oradaki yetkililer bu konuda üzerlerine düşen görevleri yeterince yerine getirmediler.”

Başbakan Mesrur Barzani konuşmasının ilerleyen bölümlerinde şu soruyu sordu: “Acaba Kürdistan Bölgesi halkı için 9’uncu kabineden daha fazla kendisini sorumlu hisseden veya bunu kendisine dert eden başka kimseler var mıdır? Bu belirtilen bölgelerde maaşlar neden ödenemiyor? Bu bölgelerin problemleri nelerdir?”

“Elektrik ve yakıt fiyatlarını düşürerek ekmek fiyatlarında yükselmenin önünü aldık”

“Diğer ele almamız gereken konu geçen bir kaç yılda yaşanan koronavirüs belası ve şimdi de dünya çapında gıda fiyatlarına etki eden Ukrayna – Rusya savaşı. Ayrıca yağışların az olmasından kaynaklı yaşanan kuraklık probleminin de bu konularda ciddi bir tesiri olduğunu gördük” diyen başbakan bu etkenlerin Kürdistan Bölgesi pazarlarına da etki ettiğini dile getirerek şunları ifade etti: “Kuşkusuz bazı kesimler bu durumları bahane ederek kendileri açısından fayda sağlamak istediler. Bazı kesimler gıda ve yakıt depolayarak fiyatların yükselmesini ve bu şekilde halkın sırtından kazanım elde etmeyi ümit ettiler. Ama hükümetimiz bu kesimlerin bu amaçlarını engellemek için gerekli bütün yasal yolları kullanarak, bu hedeflerinde başarılı olmalarını engelledi. Özellikle temel gıda ve yakıt konularında pahalılaşma yoluyla kazanç elde edilmesine asla müsade etmeyeceğiz. Halkımızı etkileyecek bu tür yaklaşımların her zaman önünü keseceğiz. Örneğin, fırınlar için elektrik ve yakıt fiyatlarını düşürerek ekmek fiyatlarında yükselmenin önünü aldık.”

“Kürdistan Bölgesi’ne temel malzemeleri daha ucuz fiyatlarla getirmesini sağladık”

Başbakan Mesrur Barzani Federal Hükümetle olan lişkileri de değerlendirerek şunları dile getirdi: “Biz Federal Hükümetle görüşerek ve anlaşarak gümrük vergilerini düşürmeyi, bu şekilde ülkemize giren malzemelerin fiyatların yükselmesini engelleme konusunda ortak karar aldık. Bu şekilde bazı tüccarlarımızın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne temel malzemeleri daha ucuz fiyatlarla getirmesini sağladık.

Yakıt konusunda da, halkımıza gerekli yakıtın Irak veya başka komşu ülkelerden ihraç edilmesinde karar kıldık ve bu şekilde halkımızın daha pahalı yakıt kullanmak zorunda kalmasının önüne geçtik.

“Hiç kimse Kürdistan Bölgesi halkı adına kendi başına karar verme yetkisine sahip değildir”

Diğer önemli bir gündem konumuzda enerji konusu. Bu konu Kürdistan Bölgesi ile Federal Hükümet arasında daha önceden görüşülüp ele alınmıştı. Bazen Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin alınan bazı kararlara uymadığı konusunda eleştiriler oldu ama bu asla doğru değil. Özellikle varolan sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla ele alınması, halledilmesini esas aldık. Özellikle bu konularda tekelden kararlar alınmasını asla doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bu tür konular anayasal çerçevede ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Hiç kimse Kürdistan Bölgesi halkı adına kendi başına karar verme yetkisine sahip değildir. Biz Kürdistan Bölgesi olarak bir anayasaya sahibiz ve kararlarımızı bu anayasa çerçevesinde alırız. Hiç bir kesimin de bu anayasayı ayaklar altına almasına göz yummaz, seyirci kalmayız.”

“Kürdistan Bölgesi halkı açısından anayasal hak olan bir konunun hiç kimse tarafından siyasi bir kart olarak halkımıza karşı kullanılmasını kabul etmiyoruz”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Federal Mahkemesi’nin aldığı karara herhangi bir cevap vermediğine dair söylentileri de değerlendiren başbakan: “Bu kesinlikle doğru değil. Biz yazılı olarak Federal Hükümet’e cevabımızı gönderdik. En önemlisi de halkımızın çıkarları doğrultusunda Federal Hükümetle diyalog ve görüşmeler çerçevesinde sürekli olarak iletişimimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Özellikle enerji konusunda Kürdistan Bölgesi halkı açısından anayasal hak olan bir konunun hiç kimse tarafından siyasi bir kart olarak halkımıza karşı kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.

“Kadına şiddet konusunda Kürdistan Bölgesi’nin hiç bir yerinde müsamaha göstermeyeceğiz”

Kadına şiddet konusunu da ele alan Başbakan Mesrur Barzani açıklamalarının devamında şu hususlara yer verdi: “Kadına şiddet konusunun Kürdistan Bölgesi’nin hiç bir yerinde kalmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda gerekli bütün yasal tedbirleri aldık, alıyoruz. Bu konuda özellikle toplumu bilgilendirme, eğitme konularına daha fazla yer vereceğiz ve bölgede örnek teşkil edeceğiz. Biz Kürt halkı olarak cinsler arası eşitliğe her zaman önem ve değer verdik bundan sonrada bunu daha fazla geliştirerek her zaman gururlanacağız.”

“Evi olmayan, kiracı olan herkesi ev sahibi yapmayı esas alacağız”

Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan ve halen zorunlu olarak kiracı konumunda olan halka yönelik bir müjde açıklayan Başbakan Mesrur Barzani açıklamasının sonunda şunları söyledi: “İyi biliyoruz ki çok sayıda kiracı ve az gelirli ailelerimiz var. Bu nedenle, bu az gelirli halkımızın ev sahibi olabilmeleri için, az miktarla ve uzun vadede ödenecek kredi tarzında bir proje tasarlayarak evler yapmayı ve mümkün mertebe evi olmayan, kiracı olan herkesi ev sahibi yapmayı esas alacağız.”

Diğer Haberler