İngiltere PKK kararında geri adım atmadı, PKK sembolleri taşıyanlara dönük cezaları onayladı

İngiltere PKK kararında geri adım atmadı, PKK sembolleri taşıyanlara dönük cezaları onayladı

İngiltere’de Yargıtay, 2018 yılında Londra’da düzenlenen Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonu protesto gösterileri sırasında PKK’yi simgeleyen bayraklar taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

Yargıtay’ın verdiği onama kararında, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası’nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir’in de 27 Ocak 2018’de Londra’daki bir protesto eyleminde İngiltere’nin “terör örgütleri listesi”nde yer alan PKK’yi simgeleyen bayraklar taşıdığının sabit olduğu ifade edilen kararda, bu kişilerin taşıdıkları simgenin PKK’ye ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

Yargıtay’ın kararında, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, “ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu” belirtilen kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar, İngiltere’de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

Pwr, Akdoğan ve Demir haklarında verilen cezanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kararı temyize taşımıştı.

Diğer Haberler