DAĞLARIN EFSANESİ BÜYÜK LİDER

DAĞLARIN EFSANESİ BÜYÜK LİDER

Her halkın tarihin de  o halkın geleceğini belirleyen önderler vardır. Kendini her açıdan halkına adayan ve adeta halkı gözünde   Kâbeleşen tüm yaşamını halkına bahşeden bu ölümsüz  liderler asla unutulmazlar. Molla Mustafa Barzani de  tüm zamanların ruhuna işlenmiş  bir önderdir.

İşgal altındaki halkının davasını dünya ya tanıttı

Kürd halkının tarihinde bir çok direniş, kahramanlık ve devrimci destanlar yazılmıştır. Bu destanı yaratanlar kürd halkının tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptirler. Kürdistan tarihinde  kürt  halkının saklı, tanınmayan ve lokal isyan olarak bilinen tarihini bölgede ve uluslararası alanda  tanıtan ve “kürt ulusunun babası” unvanına layık olan önder M .Mustafa Barzani’ dir.

Molla Mustafa Barzani Şêx Muhammed Barzani’nin oğludur. 1903’te Barzan Köyünde dünyaya gelmiştir. Daha çocukluk dönemin de ailesinin Osmanlılara karşı mücadelesinden dolayı 1905 te annesi ve büyük abisi Şex  Abdulselam ile  birlikte  9 ay zindanda kalır.

Barzani hayatı boyunca birkaç siyasi aşamadan geçmiştir. Her ne kadar Güney Kürdistan da dünya ya gelmişse de ancak o mücadele tarzı liderlik vasıfları ve isyankar kişiliği ile  tüm Kürdistan halkının yüreğinde  ulusal kahraman  yer alır.

Kuşkusu ki böylesi ölümsüz bir liderin yaşamın da bir çok önemli siyasi dönemler vardır . ancak biz bunlardan bir kaçına dikkat çekmek istiyoruz.  O hayatı boyunca her anını halkına hizmete adamış mücadelenin her türlüsünü göğüslemiş   sınır tanımaz bir siyasi serüvenciydi.

1919 yılın da Şêx mahmut   Berzenci isyanına katılır ve 300 kişilik birliğin komutanlığını üstlenir. Daha sonra 1920 de abisi şex Ahmet Barzani tarafından kuzey Kürdistan’daki isyanlara özellikle de Şex Sait isyanına katılması için görevlendirilir.

1931-1932 barzan isyanın da İngiltere devletine karşı mêrgesor ve Şİrwan bölgesinde büyük direniş sergiler ve savaşçı önder kişiliği ile  önemli başarılar elde eder.  1943-1945 yılında Barzan güçlerinin genel komutanı olarak  İngiltere ve ırak devletine karşı savaşır. 1946 da  qazi Muhammed önderliğinde kurulan Kürdistan Cumhuriyeti (mahabad) ne katılır. Kürdistan Cumhuriyetinin   genel kurmay başkanı olarak görevlendirilir ve generallik rütbesi takdim edilir. Aynı yıl 1946 da Kürdistan Demokrat Partisini Kurar.

Büyük Yürüyüş

1947 de Kürdistan Cumhuriyet’ inin yıkılmasından sonra General M. Mustafa Barzani 500 pêşmergesi ile birlikte üç devletin(İran, ırak, Türkiye) sınırlarını aşarak  Sovyetler Birliğine doğru Büyük Yürüyüşe başlar. Barzani 12 yıl Sovyetlerde kalır.

1958 yılında Irak’ta Melik rejiminin yıkılmasıyla Ülkesine döner. 1 eylül 1961 de Kürd halkının Ulusal talepleri için büyük Eylül devrimini başlatır. 11 mart 1970 yılın da Irak Devleti ile Otonomi üzerine anlaşmaya varılır ancak Baas rejimi bir süre sonra bu anlaşmayı  red eder.

Kuşkusu böyle büyük bir önderi kısa bazı tarihi kesitlerle anlatmaya çalışmak hem çok zor ve yetersiz kalır. M. Mustafa Barzani bilinçli, gözü pek, cesur ve heybetli bir önderdi. Mahabat’ taki Kürdistan Cumhuriyet’ in den eylül devrimine kadar  Kürt düşmanları Önder Barzani’yi tasfiye etmek için bir çok komplo ve oyun tezgahladılar ancak hiç birin de  başarılı olamadılar.  En sonun da uluslararası  kirli Cezayir anlaşması imzalanır. Bu anlaşma Önder Barzani’nin sağlık sorunlarını   ciddileşmesine  yani kansere yakalanmasına sebep olur. Daha sonra 1 mart 1979 da kutsal Şehitler kervanına ulaşır.

Kürd  Önderinin  Hastalanması

Ölümsüz Önder M. Mustafa Barzani 1975 yılın da kanser hastalığına yakalanır.  Gittikçe ağırlaşan sağlık sorunlarından dolayı  Amerika’ya  tedavi için  gider.  Kürd halkının Cezayir anlaşması ile içine girildiği olumsuz siyasal süreç mevcut hastalığını daha fazla azdırarak tedavi sonuç veremez duruma gelir. 1 mart 1979 da vefat eder. Cenazesi doğu Kürdistan’ın Şino kentin de 300 bin insanın katılımı ile sonsuzluğa uğurlanır…

Önder M. Mustafa Barzani Kürd’lerin gönlünde yatıyor

Diyoruz ki ey büyük insan sen rahat uyu. Gözün arkada kalmasın.  Sen tüm ulusal görevlerini bizim için layıkı  ile yerine getirdin. Tüm Kürd halkına çok değerli bir mücadele mirası bıraktın.  Nur için de yat mekanın  cennet olsun.

Molla Mustafa Barzani’nin mücadelesi, yaşamı, duruşu ve kişiliği tüm kürtler için umut ve saygı kaynağıdır. Molla Mustafa Barzani partisinin, halkının ve ülkesinin Önderidir. Ölümsüz Lider tüm kürd halkının  en temel mücadele, inanç, yurtseverlik ve direnişçiliğin bitimsiz kaynağıdır.

Ölümsüz Barzani sonsuza kadar Kürt halkının gönlünde yaşayacaktır.

Diğer Haberler