İkinci Bölüm: İran Ve PKK İlişkisinin Dünü Bu Günü Ve Geleceği

2. Bölüm İran-PKK ilişkisinde ikinci aşama: Stratejik ortaklığa doğru (1990-2000 yılları) Kürtler sömürge olma kaderini yenecek mi? 1990’lı yıllar dünya siyasal sisteminde ciddi değişikliklere yol açacak gelişmeler yaşandı. SSCB’nin dağılması ile dünya çift kutuplu siyasal sistemi sona erdi. Dünyada yeni düşmanlar ve yeni ittifaklar dönemi başladı. Ortadoğu bu yeni dönemden