Kürdistan Bayrağı Kürt ulusal birliği ve kurtuluşunun sembolüdür

Kürdistan Bayrağı Kürt ulusal birliği ve kurtuluşunun sembolüdür

Bu gün Kürdistan’ta birlik ve özgürlüğün sembolü olan Kürdistan Bayrağı ilk olarak 1920’de Teşkilat-ı içtimaiye Cemiyeti tarafından renk ve şekil olarak kabul edildi.  O bayrak bazı küçük değişikliklerle O günden bu güne değin geldi ve Kürt halkının özgürlük hayalini süslüyor.

Kürt halkı ilk olarak kendi ulusal bayrağını 74 yıl önce bu gün Doğu Kürdistan’ın Mahabad şehrinde Kürdistan Cumhuriyetinin başkentinde göndere çekti.  Mahabad cumhuriyetinin İran devleti tarafından işgal edilmesine de kadar da dalgalandı. Kürt halkı o bayrak göklerde olsa olmazsa özlemlerinde ve umutlarında hep o bayrağa bağlı kaldı. Dört parça Kürdistan’da ve Rusya, Ermenistan gibi ülkelere sürgüne gönderilmiş Kürtlerde bu bayrağı hep bir gün özgür olmanın sembolü olarak gördü. Yani bir duygu olarak Kürdistan bayrağı doğal bir ulusal birlik sembolüdür.

Bu gün Kürtler içinde bayrağı gereksiz gören, hatta bayrak sevgisini gericilik olarak gören bazı eğilimler de var. Bayrağa ihtiyacımız yok deniyor. Oysaki aynı çevreler üç kişilik bir örgüte bile bir amblem yapıyor. Kendi parti bayraklarını kutsal ve dokunulmaz ve tartışılmaz görüp Kürdistan bayrağı üzerinde şaibe ve tartışma yaratıp, biz onaylamadık, Kürtlerin temsil etmez diyor. Hatta, herkes kendi istediği bayrağı kullansın diyor.

Bu konunun öncülüğü ise PKK’ye ait. Oysaki Kürdistan Bayrağı her hangi bir parti veya dernek tarafından belirlenmemiş. Mahabad gibi Kürdistan tarihinin ilk modern Cumhuriyeti ve 1. Dünya savaşı sonrası Kürt ve Kürdistan’ın inkârını parçalayan ilk oluşum Güney Kürdistan hükümeti tarafından belirlenmiş bir bayraktır. Bu oluşumların Kürdistan tarihinde hiç anlamı yok mu? Yoksa bazıları 10 bin yıllık Kürdistan tarihinin başlangıcı olarak kendisini mi kabul ettirmek istiyor?  İşte bu iki hususta Kürtlerin kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Çünkü Kürt halkının içinden geçtiği kritik süreç ne her hangi bir partinin kendisine yer açma mücadelesini ve egosunu kaldıra bilir ne de kimsenin romantik arayışlarını ve söylemlerini.  Evet, varlık yokluk mücadelesi veriyoruz. Kürt halkı her taraftan sarılmış durumda. Tarihte çok zaman böyle süreçler geçirdik. Fakat yok olmadık, kendi tarihsel bilincimizi koruduk. Bayrak sevgisi de bu bilincin bir devamıdır.

Bayrak, bir ulusun tarihi boyunca yaşadığı tüm acı, sevinç, inanç, direniş, üretim ve yaşam biçiminin renk ve sembollerle manevi ifadesidir. Halkların yaşam ve üretim tarzı, geçtiği zaman tünelinde yarattığı değerlerin milli bir kimlik haline gelmesidir. Temsil ettiği halkın aidiyet ve onur kaynağıdır. Aynı zamanda insanlık tarihi boyunca toplumların şekilleniş süreçlerinde edimlerini ve milli ayrıcalıklarını sembolize eder. Her topluluk kendine özgü onu ifade ve temsil eden renk ve simgelere sahiptir. Toplumsallığın başlangıcındaki ilk topluluklar bile birer toteme sahipti. O totem bireyin toplumu ile bağını güçlendiriyordu. Yani hem totem bireyi hem birey totemi güçlendiriyordu. Yani bir halkın bir gurubun sembolsüz olması kabul edilmez.  Devlet olgusunda bayrak, ilgili ulusun bağımsızlığı ve özgürlüğünü, aynı zamanda meşruiyetini tanımlar. Simge ve renklerle anlam kazanmış manevi, kültürel kazanımların genelleşmiş halidir. Bu bağlamda biz Kürtler milli değerlere sahip çıkma ve kurumlaştırmada çok zaaflı bir halkız. Nasıl ki geçmişte aşiretler uluslaşmanın önüne engelse bu günde particilik aynı engelleri oluşturuyor.  Parti sembolünü ve lider resimlerini kutsallaştırarak ulusal bir mücadele yürütülemez ve başarıya gidilemez.

Kürt partilerinin arasında siyasal farklılık olabilir, ideolojik ve amaçsal farklılık ola bilir. Bunun itilaf konusu yapabilirler. Fakat ulusal değerler çok farklıdır. PKK’nin bu konuda ki kendini dayatan duruşu kabul edilemez. Şehit vermiş olmak, mücadele etmiş olmak, değer yaratmış olmak kendini tüm Kürt ulusunun yerine koymayı gerektirmez. Ulusal değerler ayrı parti değerleri ayrıdır. Kürt ulusal birliğinin tartışıldığı bu günlerde Kürdistan bayrağına yaklaşımın sadece bir sembol değil tam tersine ulusa yaklaşımı olduğu konusunda anlaşmaya varmak önemlidir.

 Kürdistan ulusal bayrak günü Kürt ve Kürdistan halkına kutlu olsun.

Diğer Haberler