IMF TÜRKİYE’YE DÖNÜK YENİ BİR RAPOR YAYINLADI

Türkiye ekonomisinin Rojavayı işgal hareketi ile beraber yaşadığı kriz daha da derinleşti. Son  yıllarda Türkiye ekonomisi dünya ekonomi otoriteleri tarafından da güvensiz olarak kabul ediliyor.

IMF, Türkiye’nin 2019 yılı büyüme tahminini % 0,2 olarak revize etti.

Türkiye için yılsonu enflasyon tahmini  %17,5’’ten  %15,7’ye çeken IMF, işsizlik beklentisini ise  %12,7 ‘den  %13,8’e yükseltti.

IMF, Türkiye’de özel sektörün bilançolarının onarılması, ekonomik kurumların kredibilitesinin ve bağımsızlıklarının yeniden tesisi edilmesi için geniş kapsamlı ve açık şekilde tartışılmış bir politika planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF’nin Türkiye için tahmini de bu yıl için %17,5’den  % yüzde 15,7’ye ve gelecek yılı için yüzde 14,7’den yüzde 12,6’ya çekti

İŞSİZLİK BEKLENTİSİNİ YÜKSELTİ

Türkiye için işsizlik oranı beklentisini arttıran IMF, bu yıl için yüzde 12,7 den yüzde 13,8’e ve 2020 için de yüzde 11,7 den yüzde 13,7 ye yükselti.

Türkiye de her 3 kişiden 1’i işsiz. Hızla artan işsizlik verileri 13 milyonu aştı. Türkiye’nin “savunma bakanlığı”  bütçesini arttırması, sağlık ve eğitim bütçesinde azalmaya yol açtı. İçerde yoksullaşma hızla gelişirken dış borç endeksi de 500 milyar doları buldu. Türkiye’nin tüm ekonomisini Kürdistan’a yaptığı askeri sefere yatırması mevcut ekonomik krizi daha da derinleştireceği tahmin ediliyor.

Diğer Haberler